Sten-Ole Nilsen, divisjonsdirektør for energi i Norconsult (til venstre) og Kenneth Brandsås, administrerende direktør i NTE Energi. Foto: Norconsult

Norconsult prosjekterer milliardkraftstasjon i Trøndelag

Denne uken signerte Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) kontrakt med Norconsult om prosjektering av ny kraftstasjon i Nedre Fiskumfoss i Grong.

Det skriver Norconsult i en pressemelding.

Det nye kraftverket vil, ifølge pressemeldingen, gi strøm til 50.000 trøndere.

NTE har fattet investeringsbeslutningen for den nye kraftstasjonen i Nedre Fiskumfoss i Namsenvassdraget. Den nye kraftstasjonen vil produsere 382 gigawattimer (GWh) fornybar energi i et normalår, noe som, ifølge meldingen fra Norconsult, gir en økning i produksjonen på 105 GWh. Investeringen totalt beløper seg til rundt én milliard kroner.

– Dette er det største vannkraftprosjektet i Trøndelag siden vi bygde ut Meråker på 90-tallet, og er en investering for fremtiden, sier konsernsjef i NTE, Christian Stav.

NTE har tildelt Norconsult ansvaret for prosjektering av utbyggingen, anleggskontrakten er tildelt Skanska og kontrakten på elektro- og hydromekanisk utstyr er tildelt Andritz Hydro.

Digitalt prosjekt

Prosjektet skal være et fullverdig BIM-prosjekt, noe som innebærer at prosjektet løses helt uten bruk av tradisjonelle papirtegninger.

– Etter å ha hatt rollen som rådgiver for ny kraftstasjon i Nedre Fiskumfoss i flere prosjektfaser, er det svært gledelig at NTE nå viser oss fornyet tillitt og tildeler Norconsult prosjekteringskontrakten. Vi ser frem til å samarbeide med NTE, Skanska og Andritz Hydro i gjennomføringen av dette heldigitale elvekraftprosjektet, og vil nyttiggjøre oss av våre erfaringer fra Vamma og Nedre Otta, sier Sten-Ole Nilsen, direktør for Norconsults energidivisjon.

Laksefokus

Namsen er et nasjonalt laksevassdrag, og i arbeidet med Nye Nedre Fiskumfoss vil man ha et særskilt fokus på miljøet i elven og levevilkårene for laks. Norconsult bistår NTE i dette arbeidet, heter det i pressemeldingen.

– Vi vil legge vekt på et nært samarbeid med kommunen, elve-eierlaget, næringslivet og lokalbefolkningen i arbeidet med å bygge det nye anlegget. Det vil bli tatt et særlig hensyn til laksens ve og vel i byggeperioden, og alt fra gyteperioder til fiske er hensyntatt i fremdriftsplanen, sier Kenneth Brandsås, energidirektør i NTE.

I tillegg til å ha et særskilt fagansvar for laks og fisk generelt i prosjektet, er Norconsult involvert med mange ulike fagområder, blant annet arkitektur, bygg- og anleggsteknikk, BIM, prosjekteringsledelse, ytre miljø, ingeniørgeologi, geoteknikk, søker og prosjekterende iht. Plan- og bygningsloven, landskapsarkitektur, hydraulikk, tekniske byggfag (RIE, RIV, RIVA) samt brann og sikkerhet. Anleggsstart vil være første halvår 2019 og anlegget skal etter planen være ferdigstilt innen 2023.