Nybygget på cirka 4.400 kvadratmeter, skal oppføres på kaikanten i Bodø, i tiknytning til historiske Hundholmen plass. Illustrasjon: Norconsult.

Nybygget på cirka 4.400 kvadratmeter, skal oppføres på kaikanten i Bodø, i tiknytning til historiske Hundholmen plass. Illustrasjon: Norconsult.

Norconsult prosjekterer Løvoldgården i Bodø sentrum

Norconsult er tildelt kontrakt på prosjektering av bolig- og næringsbygget Løvoldgården i Bodø sentrum.

Nybygget på cirka 4.400 kvadratmeter, skal oppføres på kaikanten i Bodø, i tiknytning til historiske Hundholmen plass, der Bodø by ble grunnlagt 20. mai 1816. Nybygget skal inneholde næringsarealer i de to nederste etasjene, og 52 boenheter opp til 9. etasje. Utbygger er Gunvald Johansen Bygg AS og byggestart er planlagt til oktober 2021, opplyser Norconsult i en pressemelding.

Norconsult skal levere prosjekteringstjenester innen både arkitektur, ansvarlig søker, byggteknikk, geoteknikk, bygningsfysikk, vann og avløp, landskapsarkitektur, BIM-koordinator og ytre miljø.

– Det er et stort og spennende ansvar å skulle prosjektere et bygg i historiske omgivelser midt i smørøyet av Bodø sentrum. Vi ser det som en klar fordel at vi har kontor i byen, og dermed kan levere kortreist rådgivning med lokal spisskompetanse. Vi gleder oss til å levere et flott resultat til Bodø by, og ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Gunvald Johansen Bygg, sier Mona Ågnes, kontorleder for Norconsult i Bodø.

Samspill med historiske bygninger og torg

Det arkitektoniske uttrykket på den nye Løvoldgården vil stå i kontrast til nærliggende historiske bygg. Der de historiske byggene representerer sin tidsepoke, vil nybygget definere sin samtid. Arbeidet med både fasade og volum er nøye gjennomtenkt, og elementer fra de historiske byggene er fortolket og skal videreføres i den nye Løvoldgården, både når det gjelder materialvalg, takform og farger, skriver Norconsult i meldingen.

Volum og takform

Løvoldgården er regulert med en høyde på ni etasjer. Dette er vesentlig høyere enn de to nabobyggene, men samtidig ikke særlig høyere enn andre bygg langs kaikanten, slik som Ramsalt og Jakhelln Brygge. For at Løvoldgården ikke skal oppfattes høyere enn den er, har Norconsults arkitekter fremhevet horisontale elementer i fasaden. Taket er også utformet med flere flater og vinkler, slik at det på avstand gjenspeiler variasjonen i former som er å finne langs Bodøs kaikant, opplyser Norconsult.

River bygg

Eksisterende bygg på tomten skal rives og saneres. Det er gjennomført en miljøteknisk grunnundersøkelse og utarbeidet en tiltaksplan. Miljørådgiver fra Norconsult skal bistå med oppfølging i tilknytning til dette arbeidet, skriver rådgiverselskapet i meldingen.