Liv Bjerge (i midten) mottok prisen på vegne av Norcem. Her flankert av Lars Ingolf Eide og Åse Slakteren fra Norges Forskningsråd. Foto: Vetle Houg

Norcems CO2-fangstprosjekt anerkjent av Carbon Sequestration Leadership Forum

Nylig fikk Norcem pris for sitt bidrag til utvikling av fangstteknologi til bruk i sementindustrien. 

Norges forskningsråd overleverte prisen på vegne av CSLF til Norcem. Liv Bjerge(Sustainability Manager Norway) tok stolt i mot prisen på vegene av Norcem og Heidelberg Cement.

CSLF (Carbon Sequestration Leadership Forum) er et internasjonalt Ministerforum bestående av deltagere fra 25 land, i tillegg til EUs kollektive deltagelse. Ministerforumet representerer dermed omlag 3,5 milliarder mennesker fra seks ulike kontinenter. Landene står totalt for 80 prosent av verdens CO2-utslipp.

Ministerforumet har til hensikt å utvikle, akselerere og demonstrere kostnadseffektive karbonfangsprosjekter. 

Dette er første gang en sementfabrikk blir tildelt en slik anerkjennelse.