Styreleder Øyvind Skarholt i EPD Norge overrakte den første norske ECO Platform EPD til NorDan AS v/miljøsjef Kevin Leask. Fra venstre på bildet: adm. direktør Christian Donath i ECO Platform, Øyvind Skarholt, Kevin Leask, daglig leder i EPD-Norge Dagfinn Malnes og Styreleder Sven-Olof Ryding i ECO Platform.

NorDan mottok europeisk EPD

En milepæl i arbeidet med å få til gjensidig europeiske anerkjennelse av miljødeklarasjoner i form av EPD-er i byggebransjen er nå nådd.

NorDan var den første norske bedriften som fikk en ECO-Platform EPD etter det som etter hvert skal bli internasjonalt anerkjente EPDer.

– Dette betyr at vi kan legge fram god dokumentasjon på kvaliteten i våre produkter, sier bedriftens miljøsjef Kevin Leask i en pressemelding fra vindusprodusenten.

En miljødeklarasjon (EPD) er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. EPD (Environmental Product Declaration) lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA) etter ISO 14040-14044. Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner, EPD-Norge, er programoperatør for det norske EPD-programmet. EPD-Norge ble etablert av Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening i 2002.

Internasjonal organisasjon

Gjennom den internasjonale EPD-organisasjonen ECO Platform arbeides det med en gjensidig grenseoverskridende anerkjennelse av miljødeklarasjoner (EPD) i Europa. ECO Platform er en paraplyorganisasjon for 13 nasjonale EPD-programmer i bygningsbransjen. EPD-Norge har vært med i dette arbeidet helt fra starten av ved etableringen av ECO Platform i 2011.

– Formålet med denne organisasjonen er å harmonisere innholdet EPDene i byggebransjen, styrke kvaliteten av EPD-programmene og sørge for at verifikasjon av LCA og EPD utføres etter samme retningslinjer, forteller Dagfinn Malnes som er daglig leder i EPD-Norge.

– ECO Platform fremmer utvikling av en europeisk "core EPD-system" etter europeisk standard EN 15804. EPD med ECO Platforms merke og logo garanterer den best mulige standardiserte sammenligning av miljøprestasjonene til bygningsprodukter i Europa, fremholder han

En milepæl er nådd

Den første offisielle årskonferanse i ECO Platform ble gjennomført i oktober i år Brussel. Om lag 30 europeiske bedrifter var samlet for å få utdelt de første ECO Platform EPDene. Det var en milepæl for gjensidig grenseoverskridende EPDer i Europa. Her fikk vindusprodusenten NorDan AS den første norske ECO Platform EPD overrakt av styreleder Øyvind Skarholt i EPD-Norge.

NorDan var representert ved miljøsjef Kevin Leask. Han sier i kommentar at miljødeklarasjonen ECO Platform EPD er en internasjonal kvalitetssjekk av vår norske EPD.

– Foreløpig er ikke den internasjonale deklarasjonen formelt anerkjent bortsett fra i Norge, men den representerer det første skritt til en dokumentasjon som er nyttig for NorDan på europeiske markeder. ECO Platform EPD garanterer den best mulige standardiserte sammenlikning av miljøprestasjonene til bygningsprodukter i Europa. Vi er glade for at vi har kvalifisert oss til denne EPDen. Det betyr at vi kan legge fram god dokumentasjon på kvaliteten i våre produkter, sier han

EPD-Norge er godkjent ECO Platform-programoperatør og kan sette inn logo for ECO Platform i både gamle og nye EPDer som tilfredsstiller kravene til ECO Platform.