En Easee-lader for elbil i en garasje. Nå risikerer produktet salgsforbud i Norge. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
En Easee-lader for elbil i en garasje. Nå risikerer produktet salgsforbud i Norge. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Nkom varsler salgsstopp for Easees elbil-ladebokser i Norge

Easees ladebokser for elbiler i Norge kan bli underlagt et salgsforbud, varsler Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Easee sier de vil gå gjennom rutinene.

Nkom har i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomgått omfattende dokumentasjon om Easee Home og Easee Charge ladebokser for elbiler.

– Vi som myndighet hadde virkelig håpet på at det var mulig å konkludere annerledes i denne saken. Dessverre er det slik at Easee, til tross for at de har fått god tid, ikke i tilstrekkelig grad har dokumentert at Easee Home og Easee Charge oppfyller kravene, sier avdelingsdirektør John-Eivind Velure i Nkom.

– Easee har for eksempel ikke dokumentert sikkerheten til produktet ved bruk over tid og ved bruk under ulike klimatiske forhold. Vi mener også at sikkerheten i løsningen for sammenkobling av releene ikke er godt nok dokumentert, sier han videre.

Rettslig prosess

Dersom ingen andre land i EØS protesterer mot konklusjonen fra det svenske Elsäkerhetsverket innen 15. juni, og forvaltningsdomstolen i Sverige stadfester vedtaket, får Easee plikt til å følge opp vedtaket i hele EØS.

I praksis innebærer dette omsetningsforbud i alle land i EØS, inkludert Norge, opplyser Nkom.

Saken er for tiden inne i rettssystemet i Sverige. På grunn av den pågående rettsprosessen vil ikke Nkom komme med pålegg overfor Easee før saken er endelig avgjort.

– Vi i Nkom er positive til innovative og nye løsninger i markedet, men denne saken er et tydelig eksempel på hvor avgjørende det er for produsenter, importører og forhandlere å sørge for at utstyret de selger, tilfredsstiller det europeiske regelverket og dermed er dokumentert sikkert i bruk, sier Velure.

– Respekterer avgjørelsen

Easee sier de respekterer Nkoms konklusjon om salgsnekt av ladeboksene for elbil.

– Vi har forberedt oss på dette og respekterer konklusjonen. Vi vil fortsette dialogen med Nkom og ta læring av dette. Vår dokumentasjonsprosess har ikke vært god nok, og vi vil gå gjennom våre rutiner med støtte fra eksterne eksperter før vi lanserer noen nye produkter, sier Easee-sjef Jonas Helmikstøl i en pressemelding.

Folk som allerede har en Easee-lader installert, vil ikke vil bli påvirket av Nkoms konklusjon. Det er ikke utstedt noe bruksforbud for allerede installerte ladere, understreker Helmikstøl.

– Alle våre kunder kan fortsette å lade, ettersom produktene er trygge å bruke. Sikkerhet og innovasjon har vært hovedfokus hos Easee helt siden starten, og vi ville aldri latt noen lade med et utrygt produkt, sier han.

Permitteringer i Norge

Den svenske tilsynsmyndigheten Elsäkerhetsverket opplyste i februar at de mener elbilladerne ikke oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav for ladestasjoner. Blant annet dreier det seg om manglende jordfeilbrytere.

I mars permitterte Easee 138 ansatte i Norge som følge av dette, noe som ifølge selskapet utgjør 40 prosent av de ansatte i Norge.

Nkom har tidligere varslet at de også skal teste fem-seks andre ladebokser i Norge.

– På grunn av omfang og kompleksitet kan selve saksutredningen tidligst være ferdig i august, med etterfølgende saksbehandling av de enkelte sakene, uttalte avdelingsdirektør John-Eivind Velure i Nkom i april.

(©NTB)