Illustrasjon fra Arkitektgruppen lille frøen

Nittedal ungdomsskole prosjekteres som BREEAM-NOR Excellent

Nittedal kommune har store miljøambisjoner for Nittedal ungdomsskole.

Nå har Grønn Byggallianse sertifisert prosjekteringen til BREEAM-NOR Excellent som betyr at når skolen står ferdig vil en av Norges mest miljøvennlige ungdomsskoler.

- Kommunestyret har ambisjoner om å videreutvikle Nittedal som et klimavennlig, attraktivt og trygt sted. Med denne sertifiseringen viser vi at Nittedal tar samfunnsansvar og miljø på alvor, sier Laila Jensen, daglig leder av Nittedal Eiendom KF som er byggherre.

BREEAM-utmerkelsen er gitt basert på en helhetlig tilnærming til miljøaspektene i byggeprosjektet, blant annet helse og innemiljø, energibruk, material, arealbruk og forurensing.

- Designfasesertifiseringen er en viktig milepæl i arbeidet med BREEAM. Det har vært en spennende prosess der tett samspill mellom arkitekt, rådgivere, entreprenør og byggherre har gitt gode løsninger for prosjektet. Jeg vil berømme Nittedal kommune for den offensive miljøprofilen som er lagt for nye Nittedal Ungdomsskole, Stefan Konkoly-Thege, prosjektutviklingssjef for Backe Stor-Oslo som er entreprenøren som bygger skolen.

Sivilarkitekt Hanne Bauck fra Arkitektgruppen lille frøen som har tegnet skolen trekker fram ett eksempel på hvordan skolebygget er miljøvennlig:

- Byggets utforming med sine to fløyer og et åpent mellombygg legger til rette for at hovedtyngden av arealene har gode dagslys- og utsynsforhold.» Hun forteller også hvordan bygget svarer ut samfunnsansvar ved å være et bygg for alle: «Inkludering og tilgjengelighet har første prioritet. Det er tatt høyde for universell utforming over alt, og det er et lett lesbart anlegg som er enkelt å orientere seg i, sier Bauck.

ÅF Engineering har vært BREEAM-koordinator i prosjektet og OPAK AS er Nittedal Eiendoms prosjektleder for ungdomsskolen.

Skolen bygges på Rotnes i Nittedal og skal stå ferdig til skolestart 2020.