Ole Erik Almlid, her i samtale med tidligere NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

NHO-sjef: – Tillit er vår viktigste ressurs

– Vi stoler på hverandre i Norge. Det er vårt viktigste fortrinn, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid.

Onsdag klatret den ferske NHO-direktøren opp på scenen i Oslo Spektrum for å holde sin første tale for et større publikum på NHOs årskonferanse «Vi og verden».

Konferansen retter søkelyset mot hvordan globale utfordringer påvirker det norske samfunnet, men også hvordan de skal møtes.

– I samfunn der det er tillit mellom folk, er det lettere å skaffe gode institusjoner, bærekraftige ordninger og arbeidsplasser, sier Almlid, som peker på at dagens åpne grenser sikrer friere konkurranse.

– Men det gjør også at norske bedrifter og arbeidstakere kjenner på uro og usikkerhet. Men svaret er ikke å lukke oss, sier han.

– Åpne grenser betyr også muligheter for innovasjon og ekspansjon. Det kan også bety at tillit kan bety mer i årene som kommer. Tilliten i det norske arbeidsmarkedene og trepartssamarbeidet er et konkurransefortrinn, understreker NHO-sjefen, som mener at den norske samarbeidsmodellen er en eksportverdi i seg selv.

– Vi i NHO vil samarbeide med alle. Samarbeid er nøkkelen, sier Almlid.