Regiondirektør Borghild Lekve i Arbeidstilsynet. Foto: Svanhild Blakstad

NHO: - Prioriter lovbrytere fremfor bedrifter med orden i sysakene

NHO har en klar melding til statlige tilsyn: Gjør som Arbeidstilsynet sier de skal gjøre.

Arbeidstilsynet skal de neste årene bruke mindre tid på bedrifter som har bevist at de har sakene sine i orden. Det må bli normen for alle tilsyn, mener NHO.

I en ny strategi for perioden 2017 til 2019 varsler Arbeidstilsynet hardere kamp mot kriminelle i arbeidslivet. Rundt halvparten av tilsynets ressurser skal brukes på å bekjempe arbeidskriminalitet de neste tre årene.

Samtidig skal Arbeidstilsynet bruke mindre tid på tilsyn hos bedrifter som gjentatte ganger har vist at de følger lovverket.
– Det betyr at hvis vi har vært på tilsyn hos en bedrift med bare noen få utfordringer, vil vi frede virksomheten for en stund, sa regiondirektør Borghild Lekve i Arbeidstilsynet Vest da hun gjestet NHOs Forum for etikk og samfunnsansvar nylig.

NHO Reiseliv har sammen med NHO-fellesskapet vært en sterk pådriver for at tilsynsmyndighetene bør øke innsatsen for å ta aktører som systematisk bryter loven. Bedrifter som viser god etterlevelse av regelverket, bør kontrolleres sjeldnere.

– Myndighetene gjennomfører i for liten grad risikobaserte tilsyn. Det fører til at de som driver med sosial dumping eller svart arbeid, slipper unna, mens bedrifter som driver lovlig, må forholde seg til urettmessige mange tilsyn som krever mye tid og ressurser, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

– Arbeidstilsynets nye linje er gode nyheter fordi det vil føre til en mer rettferdig og effektiv tilsynspraksis. Myndighetene må vurdere om dette skal bli en tilsynsnorm som alle statlige tilsyn skal jobbe etter, fortsetter Krohn Devold.