NHO mener det må mer til for å møte det organisasjonen betegner som vår tids to viktigste utfordringer – å skape nok jobber og kutte klimagassutslippene. Foto: Vidar Ruud / NTB

NHO mener det må mer til for å møte det organisasjonen betegner som vår tids to viktigste utfordringer – å skape nok jobber og kutte klimagassutslippene. Foto: Vidar Ruud / NTB

NHO: – Budsjettet er et skritt i riktig retning, men det må mer til

Statsbudsjett er et skritt i riktig retning, men det må mer til for å sette fart på omstillingen, mener NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Han sikter til det næringslivsorganisasjonen betegner som vår tids to viktigste utfordringer – å skape nok jobber og kutte klimagassutslippene.

Regjeringen legger opp til å øke CO2-avgiften som et klimatiltak, men NHO skulle gjerne sett at mer av denne økningen ble tilbakeført til målrettede omstillingstiltak for næringslivet.

– Vi ønsker også en sterkere satsing på bredbånd og digitalisering Norge enn det regjeringen legger opp til. Det trenger vi for å kunne etablere nye, grønne arbeidsplasser over hele landet, sier Almlid til NTB.

Han påpeker at selv om tempoet er høyt i utviklingen av fornybarnæringene i Norge, er det høyere i våre konkurrentland.

– Budsjettet kunne lagt opp til større satsinger innen batterier, hydrogen og havvind, blant annet med økt risikoavlastning. Her ligger det muligheter for den påtroppende regjeringen, sier NHO-sjefen.

Han berømmer at oljepengebruken strammes inn i budsjettforslaget.

– Etter en periode med helt nødvendige støttetiltak, klarer regjeringen nå å vende tilbake til en mer bærekraftig oljepengebruk, sier Almlid.