Nesten halvparten av Arbeidstilsynets tilsynssaker gjennomført digitalt

På grunn av koronapandemien har Arbeidstilsynet nedprioritert tilsyn som ikke handler om smittevern. 46 prosent av tilsynene er gjort digitalt.

Siden november i fjor har regjeringens bestilling til Arbeidstilsynet vært å kontrollere smittevern på norske arbeidsplasser, skriver Klassekampen.

Dermed har 6.662 av årets 9.181 tilsyn handlet om smittevern og etterlevelse av koronarestriksjonene, ifølge tall fra Arbeidstilsynet. Av koronatilsynene som er utført har 28 prosent avdekket brudd på reglene.

I 2020 var to tredeler av tilsynene fysiske – mot litt over halvparten så langt i år. Tilsyn gjort fra kontoret, av dokumenter og med bruk av video, har økt fra 27 prosent i 2020 til 46 prosent i år.

Ifølge direktør Trude Vollheim skal arbeidet med å forebygge smitte vedvare så lenge pandemien pågår. I løpet av året er det gitt 3.495 reaksjoner etter tilsyn, som har variert fra pålegg til stans.