Nei til Trym-utbygging

Olje- og energidepartementet sier nei til utbygging av Trym-feltet.

Norsk industri kan dermed vinke foreløpig farvel til utbyggingen som skulle representere 1.000 årsverk og investeringer på 1,2 milliarder kroner, skriver Stavanger Aftenblad. Norske Shell ønsket å bygge ut også småfeltene på norsk sokkel. Med oljepris på 50 dollar fatet representerer Trym-feltet verdier for 7-8 milliarder kroner. Planen for feltet var at en undervannsinstallasjon skulle knyttes til en eksisterende plattform 5 kilometer borte, på dansk side av Nordsjøen. Når Olje- og energidepartementet sier nei til utbyggingen, er det med full støtte fra Statoil, som eier 30 prosent i feltet. Statoil utgjorde mindretallet i lisensen og stemte mot utbyggingsplanen før den ble presentert for myndighetene. Vi har en positiv innstilling til gode løsninger som kan gjøre en utbygging mulig senere. Men det må gi en større del av verdiene til eierne av feltet, sier informasjonssjef Harald Schjelderup i Statoil. Det bør være mulig å få til en utbygging senere, sier ekspedisjonssjef Gunnar Gjerde i Olje- og energidepartementet. Nå setter departementet foten ned fordi det vil koste for mye å frakte gass og kondensat (lettolje) fra feltet til Harald-plattformen på dansk side. Eierne av Harald-feltet tar seg for godt betalt for å ta imot og prosessere det som kommer fra Trym. Vi hadde aldri godkjent denne utbyggingen med de tariffene på norsk side, så da trenger vi jo ikke gjøre det når ressursene føres over grensen, sier ekspedisjonssjef Gjerde.