Selvaag Bolig-sjef Rolf Thorsen.

Nedgang for Selvaag Bolig

Selvaag Bolig hadde et EBITDA-resultat (NGAAP) på 313 millioner kroner for første halvår og en margin på 20,1 prosent. Selskapets styre har besluttet å betale utbytte på 3,0 kroner per aksje for første halvår.

Selvaag Bolig hadde driftsinntekter på 435,5 millioner kroner i andre kvartal 2020 (1035,2). Rapportert EBITDA endte på 62,0 millioner kroner (282,0) i kvartalet, tilsvarende en margin på 14,2 prosent (27,2).

I første halvår hadde Selvaag Bolig driftsinntekter på 644,6 millioner kroner (1144,3). Rapportert EBITDA, fratrukket gevinst fra transaksjonen med Urban Property, endte på 172,2 millioner kroner (270,5) i halvåret, tilsvarende en margin på 26,7 prosent (23,6).

– På grunn av gode IFRS-resultater og fremtidsutsikter har styret besluttet å betale ut et utbytte på tre kroner for første halvår 2020. Vi har tro på god utvikling for selskapet fremover. Etterspørselen er god, spesielt i Stor-Oslo, og det er stor interesse for prosjektene vi har salgsstart på i høst, sier administrerende direktør Rolf Thorsen i en børsmelding.

CFO Sverre Molvik forklarer at selskapet velger å betale ut et betydelig utbytte til aksjonærene fordi selskapets soliditet er svært god og resultatet for første halvår 2020 er som forventet.

– Utbyttet for andre halvår 2019 ble redusert fra 3 kroner til 1,50 kroner. Vi betaler nå ut dette i tillegg til nesten hele det ordinære IFRS-resultatet for første halvår 2020 til aksjonærene. Årsaken til at vi kan gjøre dette er at vårt samarbeid med Urban Property gjør at vi ikke har behov for egenkapital til tomtekjøp på samme måte som tidligere, sier han.

Ved utgangen av andre kvartal hadde Selvaag Bolig 1.357 boliger netto under bygging med en samlet salgsverdi på over 6,3 milliarder kroner. 78 prosent av disse var solgt ved utgangen av kvartalet.