Illustrasjonsfoto

Nedgang for byggevareindustrien i august

Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i august 2019 endte ned med 2,6 prosent sammenlignet med 2018.

I august 2019 var det én salgsdag mindre enn i august 2018. Betongbasert byggevarer hadde en nedgang på cirka ni prosent, trebaserte produkter en nedgang på cirka fire prosent og øvrige byggevarer hadde en oppgang på cirka to prosent.

Akkumulert har man en salgsøkning på 1,9 prosent sammenlignet med 2018. Sterkest utvikling ser vi på øvrige byggevarer (+ 3,8 prosent), etterfulgt av trebaserteprodukter (+ 2,5 prosent). Betongbaserte produkter har en nedgang på (-1,9 prosent).