Det nye tinghuset i Drammen er planlagt ferdigstilt i 2023. Illustrasjon: Statsbygg
Det nye tinghuset i Drammen er planlagt ferdigstilt i 2023. Illustrasjon: Statsbygg

NCC starter byggingen av nye Drammen tinghus

Rivingen av gamle Park hotell i Drammen er gjennomført. Nå starter Statsbygg og NCC opp betongarbeidene til det nye tinghuset.

Arbeidene med å rive gamle Park hotell skal ha gått som planlagt. Statsbygg skriver i en pressemelding at hotellet fra slutten av 1960-tallet var riveverdig, og at det under arbeidene ble avdekket betydelige mengder asbest.

Det ble gjennomført en gjenbrukskartlegging av det 6.500 kvadratmeter store hotellet før riving, men lite kunne gjenbrukes. Om lag 6.000 tonn med rivemasse er deponert.

– Vi er godt fornøyde med NCCs gjennomføring av riveprosessen, og har under arbeidet overvåket nabobygg med blant annet rystelsesmålere utplassert. Rivearbeidet er gjennomført uten skader på nabobygg, sier prosjektleder Ann Elin Thunhaug i Statsbygg i meldingen.

Byggingen av det nye tinghuset i Drammen starter nå for fullt. Det vil bli benyttet prefabrikkerte elementer, og før fellesferien skal monteringen av disse være ferdigstilt.

Det nye tinghuset er planlagt ferdigstilt sommeren 2023.