Nye Drammen tinghus. Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter
Nye Drammen tinghus. Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter

NCC skal bygge Drammen Tinghus

NCC starter arbeidene med å bygge Drammen Tinghus for Statsbygg etter at Stortinget forrige uke vedtok budsjettrammen.

Det nye tinghuset på totalt 3.600 kvadratmeter blir et arealeffektivt og estetisk bygg med gode tekniske løsninger. Kontrakten er på 120 millioner kroner, skriver NCC i en pressemelding.

-Statsbyggs engasjement og fagkompetanse har bidratt til svært god dialog med vår prosjektorganisasjon og gode løsninger i den første samarbeidsfasen hvor bygget er optimalisert. Samarbeidet, og involveringen av brukere, gir trygghet for at bygget vil innfri sin funksjon. Nå gleder vi oss til byggeprosessen og det ferdige resultatet, sier Roger Nygård, leder for NCC Building Norge i meldingen.

Byggeplassen vil bli fossilfri, og valg av materialer skal sikre et godt inneklima i det ferdige bygget. I tillegg bygges Drammen Tinghus etter passivhus-standard, og i byggeperioden skal NCC oppnå en reduksjon på 30 prosent klimagassreduksjoner sammenlignet med referansebygg.

Drammen Tinghus skal være ferdig for overtakelse våren 2023, deretter følger en prøvedriftsperiode frem til endelig overtakelse i oktober samme år.

Kontrakten ble signert 12. mars, men hadde forbehold om endelig finansiering. Den ordreregistreres i forretningsområdet NCC Building Nordics i andre kvartal i år.