Illustrasjonsfoto: NCC

NCC signerte utomhuskontrakter for 27 millioner

NCC skal utføre drift og skjøtsel av utomhus ved politiets nye nasjonale beredskapssenter på Taraldrud sør for Oslo, og har også inngått kontrakt for utomhusarbeider med Omsorgsbygg Oslo KF. Kontaktene har en samlet verdi på 27,2 millioner kroner.

Det skriver NCC i en pressemelding onsdag.

Kontrakten som er inngått med Politiets Fellestjenester, innebærer både sommerdrift og vinterdrift ved det nye beredskapssenteret i Nordre Follo kommune.

– Vi gleder oss til å starte arbeidene, vise frem hva vi er gode for, og til å utvikle samarbeidet med det som for oss er en ny byggherre, sier områdesjef Svein Nilsplass i NCC i Oslo.

Avtalen har en varighet på tre år med opsjon på inntil tre år, og har en stipulert verdi på 16,8 millioner kroner.

NCC har nylig også inngått en fireårig rammeavtale med Oslo kommunes foretak Omsorgsbygg for utomhusarbeider og drift, hvilket hovedsakelig gjelder mindre anleggsarbeider, skriver NCC.

– NCC har allerede en kontrakt om skjøtsel av grøntarealer på deler av Oslo kommunes eiendommer, og vi har også hatt denne rammeavtalen tidligere. Oslo kommune er en viktig kunde for oss, og det er gledelig at vi nå er tilbake på denne rammeavtalen, sier Nilsplass.

Avtalen går over fire år og har en stipulert verdi på 10,4 millioner kroner.

Arbeidene starter opp i løpet av vår og sommer 2020.