Slik skal "nye" Granåsen bli. Illustrasjon: Asplan Viak

NCC signerte kontrakt for Granåsen Idrettspark

NCC og Trondheim kommune har signert kontrakt for bygging av nye Granåsen Idrettspark.

Gjennom en innledende samspillsfase er prosjektet optimalisert, og deltakerne i prosjektet har sammen utarbeidet robuste tekniske løsninger og planer for gjennomføringsfasen. Kontraktsverdien er cirka 470 millioner kroner, skriver NCC i en pressemelding.

Prosjektet omfatter utvidelse av ovarenn i storbakken, nytt ovarenn i normalbakken, utbedring og ombygging av unnarenn i begge bakkene, ny skiskytterarena, ny skibro, nytt dommerbygg, nye trenertribuner, nytt arenabygg med skytehall integrert i tribunene, ny stolheis, samt sikring av skråninger, drenering og adkomstveier.

- Nøkternt og robust har vært stikkord i prosjektutviklingen av et anlegg som er bærekraftig i drift og bruk til hverdags og fest. Vi takker for samarbeidet så langt, og gleder oss til å komme i gang med byggearbeidene, sier Mona Åsgård, prosjektleder i Trondheim kommune i meldingen.

- Gjennom nært samarbeid og med bruk av digitale verktøy og 3D-modeller er hoppbakken og byggeprosessen optimalisert. I Granåsen anlegget hensyntar vi kravene til utøverne i en av verdens mest spektakulære idretter samtidig som vi bygger et hverdagsanlegg for øvrige brukere. Vi takker Trondheim k ommune for tilliten og vi gleder oss til oppstarten, sier direktør for divisjon Building i NCC Norge, Roger Nygård.

Partene forteller at det djennom samspillsfasen er  implementert ambisiøse miljømål og -planer for prosjektet, og ambisjonen er å CEEQUAL-sertifisert prosjektet.

- Vi er svært godt fornøyde med det arbeidet vi sammen med byggherren og øvrig team har gjennomført. Et viktig resultat er optimalisering av prosjektets samlede miljøpotensial. I NCC har vi god erfaring med CEEQUAL og dette blir et viktig verktøy også på Granåsen, sier direktør for divisjon Infrastructure i NCC Norge, Per Jonsson.

Hoppbakkene skal være ferdig før vintersesongen 2022/23, og hele idrettsparken skal være ferdig til overlevering sommeren 2023.

Kontrakten ordreregistreres i andre kvartal 2021, fordelt likt mellom forretningsområdene NCC Infrastructure og NCC Building Nordics.