Foto: NCC/Interform

NCC-samarbeid løfter Interform

NCC-eide Interform vinner stadig nye prosjekter med avanserte og utprøvde systemer for betongdistribusjon for glidestøp.

- Det nordiske miljøet i entreprenørselskapet NCC har gitt oss flere unike muligheter til å kunne levere en norskutviklet løsning til et større og mer sammensatt marked enn vi har kunnet gjøre tidligere. Vi opplever at samarbeid på tvers av språk, kultur og distanser oppveies av en unik tilgang til felles arbeidskraft og kompetanse innad i NCC, sier Svein Perlestenbakken, daglig leder hos Interform.

Nordisk kompetansenettverk

- Det finske LNG-tank prosjektet i Torneå , helt nord i Bottenviken nær grensen til Sverige som skal stå ferdig i 2017, er et slikt ”inter-nordisk” samarbeidsprosjekt som vi nok bare kunne fått gjennomført ved å være en del av NCC, sier Perlestenbakken.

Prosjektet er et eksempel på hvordan NCCs kompetansenettverk på tvers av landegrensene fungerer i praksis. Den delte arbeidskraften, kompetansen og samarbeidet mellom Norge, Sverige og Finland var en forutsetning for at NCC og Interform skulle få og utføre oppdraget. Ingen av NCCs avdelinger kunne gjennomføre prosjektet på egen hånd.

Norsk løsning fra Snøhvit-feltet

Det meste av bygningsarbeidet i prosjektet blir utført av NCCs finske medarbeidere. Svenskene står for kompetansen innen glideformstøping, ettersom de tidligere har laget en lignende tank i Lysekil i Sverige. Selve glideformen kommer i sin tur fra NCC Norges datterselskap Interform.

Torneå-prosjektet bydde på kompliserte utfordringer med blant annet mye armering. Norske Interform hentet derfor inn et egetutviklet betongdistribusjonssystem med et integrert pumpesystem utviklet fra en jobb i tilknytning til Snøhvit-feltet ved Hammerfest. Teknologien er helt unik i verdenssammenheng og bidro til at veggene til LNG-tanken stod ferdig på bare 6 uker. Selve monteringen av glideformen tok tre uker og det 43 meter lange støpet ble glidd opp på bare 12 døgn.

Systemet er i dag standardsystem på alle LNG-tank prosjekter med store betongvolum og selskapet er i dag det eneste selskapet som leverer denne løsningen. Selskapet har på bakgrunn av dette fått en rekke henvendelser og prosjekttilbud på verdensmarkedet.