NCC med nedskrivninger på 1,5 milliard - negativt driftsresultat på 1,1 milliarder SEK i tredje kvartal

I et ekstraordinært styremøte hos NCC mandag ble det vedtatt å gjennomføre nedskrivninger utover den løpende driften som påvirker det foreløpige resultatet for tredje kvartal negativt med 1.565 millioner svenske kroner.

Driftsresultatet beregnes dermed å bli på - 1.108 millioner svenske kroner i tredje kvartal. Nedskrivningene gjelder hovedsakelig pågående tvister og garantier samt visse utviklingseiendommer.

Tirsdag morgen kommer NCC til å presentere en omfattende gjennomgang av konsernets virksomhet og avgjørelser knyttet opp mot denne – og som en del av dette vil også et foreløpig resultat for tredje kvartal bli presentert.

─ NCC presenterer på morgendagens kapitalmarkedstreff veien fremover for selskapet og avgjørelser tatt for å forbedre virksomheten. Til tross for de revalueringer som belaster resultatet for tredje kvartal har selskapet en sterk kjerne og det finnes en bra og tydelig plan inn mot samtlige forretningsområder, sier Tomas Carlsson, konsernsjef i NCC i en pressemelding.