Illustrasjon: Sweco
Illustrasjon: Sweco

NCC bygger nærvarmeanlegg for Teknobyen i Trondheim

NCC bygger på oppdrag for KLP Eiendom AS et energieffektiviserende nærvarmeanlegg for Teknobyen, som er Trondheims nye senter for teknologi og forskning.

Avtalen har en verdi på 46 millioner kroner, skriver NCC i en pressemelding.

Nærvarmeanlegget «Teknobyen energy grid» er utviklet og bygges i forbindelse med NCCs pågående oppføring av det 47.250 kvadratmeter store kontorbygget Teknostallen i Trondheim, og som er en sentral del av byens nye senter for teknologi og forskning, Teknobyen.

– Denne løsningen er et godt eksempel på hva man kan få ut av gode samspillsprosesser, gode samspillsmedarbeidere og en innovativ byggherre. KLP Eiendom Trondheim utfordrer oss, og det liker vi, sier Head of Department Lars Petter Gamlem i NCC Building Midt-Norge i meldingen.

Nærvarmeanlegget som blir en helhetlig varme- og kuldeløsning for Teknobyen, vil utveksle energi mellom Teknobyen-byggene. Den felles varmesentralen vil ha en effekt på 1,8 megawatt (MW) og vil betjene store deler av Teknobyens opp mot 100.000 kvadratmeter med kontor- og næringsarealer.

– Konseptet er utviklet og basert på et naturlig kuldemedium som propan, og dermed med betydelig mindre klimapåvirkning sammenliknet med dagens tradisjonelle varmepumpeanlegg, og vil også ha lengre levetid, forteller NCCs prosjektutvikler Jan Martin Lervåg i Trondheim.

Nærvarmeanlegget skal settes i drift i juli 2023 i forbindelse med åpningen av første byggetrinn av Teknostallen, opplyser NCC.