Ill. Halden kommune

Ill. Halden kommune

NCC bygger arbeids- og aktivitetssenter for Halden kommune

NCC og Halden kommune signerte 13. januar kontrakt om en samspillsentreprise for utviklingen av et nytt arbeids- og aktivitetssenter på Båstadlund i Halden.

Partene vil utvikle målpris for prosjektet gjennom samspillsfasen.

– I løpet av samspillsfasen frem til sommeren skal NCC, kommunen og øvrige rådgivere sammen finne frem til de beste løsningene for prosjektet. Det skal blant annet prosjekteres for rivning av eksisterende bygningsmasse, etablering av utomhus og landskap, samt opparbeiding av ny kjøre- og gangadkomst, heter det i en pressemelding fra NCC.

– NCC og Halden kommune har jobbet godt sammen før. Det skjedde senest da vi bygget om Halden helsehus i 2022. Også den gangen benyttet vi en samspillsentreprise så det er en samarbeidsform vi har god erfaring med sammen med NCC. Vi tror et slikt samarbeid kan bidra til gode løsninger for brukerne av senteret, sier prosjektleder Ingar Orud i Halden kommune, i meldingen.

– Vi er veldig fornøyde med at Halden kommune valgte oss til dette spennende prosjektet. Vi har gode erfaringer fra både utviklings- og gjennomføringsfasen med kommunen. Dette er erfaringer som vi vil trekke på når vi nå skal utvikle det nye arbeids- og aktivitetssenteret, sier Jørund Thue, avdelingsleder NCC Building Viken Øst.

– Prosjektet har som målsetting å redusere byggets CO2-avtrykk i henhold til tilsvarende referansebygg. I samspillsfasen skal man sammen med Halden kommune utrede mulighet for å gjennomføre prosjektet etter plusshusstandard og det skal se sees på mulighetene for fossilfri byggeplass, heter det videre i meldingen.

Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter er en enhet i Halden kommune som i dag består av totalt fem ulike avdelinger, som tilbyr tilrettelagt arbeid for mennesker med både funksjons- og utviklingshemninger.

Det avventes fortsatt avgjørelse rundt finansiering og tilskudd fra Husbanken for det nye arbeids- og aktivitetshuset. Halden kommune og NCC begynner samspillsfasen i januar i påvente av endelig avgjørelse.