Foto: Nadia Frantsen/NBBL

NBBL melder om stadig boligoptimisme

Stadig flere husholdninger tror på økte boligpriser det kommende året, ifølge Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

NBBLs boligmarkedsbarometer økte, ifølge en pressemelding fra organisasjonen, fra 13,5 til 14,0 i juni.

De fire første månedene som undersøkelsen er gjennomført viser en liten nedgang fra mars til april, men oppgang i både mai og juni. Barometeret har ligget i positivt territorium gjennom hele våren, skriver NBBL.

Fra første måling i mars har andelen som tror på stigende boligpriser økt fra 53 til 62 prosent. Det er særlig i hovedstaden og på Østlandet man finner de største optimistene, hvor om lag syv av ti tror på stigende boligpriser. Andelen som forventer boligprisfall har vært stabilt lav i størrelsesorden seks til syv prosent.

Forrige rentemøte i Norges Bank bekreftet at sentralbanken forventer å øke styringsrenten i september. Det er da over syv år siden forrige renteøkning.

Positiv utvikling i norsk økonomi fører til at kun seks prosent er bekymret for å miste jobben det neste året. Økt sysselsetting og lav arbeidsledighet øker sannsynligheten for at husholdningene gjør større investeringer, slik som boligkjøp, skriver NBBL i pressemeldingen.

Undersøkelsen i boligmarkedsbarometeret er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg over 18 år med 1.000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på pluss/minus 1,4 til 3,1 prosentpoeng, heter det i pressemeldingen.