Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix

Nav-sjef positiv til å øke nedre pensjonsalder til 63 år

Hvis nedre pensjonsalder økes til 63 år vil det medføre en samfunnsøkonomisk gevinst på 40 milliarder kroner. Seksjonssjef Ole Christian Lien i Nav er positiv.

– Det er helt åpenbart at om vi hadde økt den nedre aldersgrensen for alderspensjon fra 62 til 63 år, ville mange flere jobbet lenger, sier Ole Christian Lien i Nav til forskning.no.

Beregningene er gjort av selskapet Ny Analyse, som mener det vil bli gjennomført nærmere 70.000 flere årsverk med en slik ordning.

Pensjonsreformen som ble innført i 2011, har ført til at mange seniorer nå står lenger i arbeid, akkurat slik myndighetene hadde beregnet

At seniorene utsetter pensjoneringstidspunktet sitt, er altså helt i tråd med hva myndighetene ønsker. Med bedre helse og flere leveår kommer også, hos mange, lysten til å jobbe lenger.

Seniorforsker i Statistisk sentralbyrå (SSB), Nils Martin Stølen, er imidlertid noe mer skeptisk.

– Flere 62-åringer kommer til å få gamle og syke foreldre. Hvis foreldrene er på grensen til å bli sendt på institusjon, koster det samfunnet veldig mye, sier han.

Stølen tror at arbeidsgivere vil være skeptiske til å beholde folk som ikke klarer å holde produktiviteten oppe på grunn av alderen og at det kan gjøre det vanskeligere for seniorer å få jobb.

Han mener at myndighetene må tenke seg nøye om før de gjør noe med aldersgrensene.