Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Nav har utbetalt 8,5 milliarder i dagpenger under koronakrisen

Siden de mest omfattende koronatiltakene ble iverksatt i Norge, har Nav behandlet 182.200 søknader om dagpenger og utbetalt 5,1 milliarder kroner.

I tillegg har 175.200 personer fått utbetalt til sammen 3,4 milliarder kroner i forskudd på dagpenger.

De siste fire ukene har Nav behandlet 20.000 søknader om dagpenger i uken. Det er en kraftig økning fra starten av året da tilsvarende tall var på om lag 3.800 søknader i uken.

Under koronakrisen har Nav utbetalt 5,1 milliarder kroner i dagpenger, hvorav 2,7 milliarder kroner er utbetalt til de som har søkt fra uke 11 og til nå. Inkludert utbetalinger av forskudd på dagpenger er dermed 8,5 milliarder kroner utbetalt i dagpenger i denne perioden.

Så langt i 2020 har Nav saksbehandlet 223.600 søknader om dagpenger, og 182.200 er behandlet siden koronatiltakene ble iverksatt (uke 12). Det er mer enn i hele fjoråret da Nav saksbehandlet 157.000 søknader.

Ser man på alle søknader om dagpenger som har kommet inn fra koronakrisen startet og fram til nå, gjenstår det å behandle søknader fra i overkant av 230.000 personer.