77.400 personer var registrert som arbeidssøkere eller helt ledige hos Nav ved utgangen av februar. Foto: Gorm Kallestad / NTB
77.400 personer var registrert som arbeidssøkere eller helt ledige hos Nav ved utgangen av februar. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Nav: Arbeidsledigheten økte med 1000 personer i februar

77.400 personer var registrert som arbeidssøkere eller helt ledige hos Nav ved utgangen av februar. Det tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

– På ett år har det blitt 12.200 flere helt ledige og arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i Nav i en pressemelding.

Bruttoledigheten, som er antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, besto av 62.500 helt ledige og 14.800 arbeidssøkere på tiltak. I tillegg var 24.800 personer delvis ledige.

– Totalt var det dermed 102.100 registrerte arbeidssøkere hos Nav ved utgangen av februar, noe som utgjør 3,4 prosent av arbeidsstyrken, heter det i meldingen.

Antall nye arbeidssøkere øker

Ifølge Nav har antall nye arbeidssøkere økt gradvis det siste halvannet året, og er nå på omtrent samme nivå som før pandemien.

Det ble i løpet av februar registrert 16.800 nye arbeidssøkere, som tilsvarer 790 per virkedag, justert for normale sesongvariasjoner.

Personer som oppgir å ha mistet eller at de kommer til å miste jobben utgjør 27 prosent av de nye arbeidssøkerne.

– Videre er det 20 prosent som er eller kommer til å bli permittert, 11 prosent som er usikre på egen jobbsituasjon og 10 prosent som har sagt opp eller kommer til å si opp, skriver Nav.

Flere ukrainske flyktninger søker arbeid

Ved inngangen til februar hadde halvparten av de helt ledige arbeidssøkerne innvandrerbakgrunn, og antallet har økt med 8700 siden samme tid i fjor.

Ukrainere utgjør den største gruppen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, og tilsvarer om lag 6000 personer.

Ifølge Holte skyldes 40 prosent av økningen i bruttoledigheten siden februar i fjor at flere ukrainske flyktninger har registrert seg som arbeidssøkere.