Naturvernforbundet krever at det blir satt ned forbud om hogst av all naturskog mens Miljødirektoratet jobber med å lage et skogkart. Bildet er tatt fra Mårlia ved Halvfaråsen i Telemark. Foto: NTB
Naturvernforbundet krever at det blir satt ned forbud om hogst av all naturskog mens Miljødirektoratet jobber med å lage et skogkart. Bildet er tatt fra Mårlia ved Halvfaråsen i Telemark. Foto: NTB

Naturvernforbundet ber om hogstforbud mens skogen kartlegges

Mens Miljødirektoratet er satt i gang med å lage et kart over naturskog i Norge, krever Naturvernforbundet hogstforbud inntil arbeidet er ferdig.

– Vi har tapt utrolig mye verdifull natur som følge av manglende og dårlige naturkartlegginger. Denne gangen må jobben gjøres på skikkelig fagbiologisk måte, sier forbundsleder Truls Gulowsen i en pressemelding.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) ga oppdraget til direktoratet i forrige uke etter at 167 forskere hadde skrevet under på et opprop som tok til orde for registrering og sikring av naturskog.

NRK-serien «Oppsynsmannen» med Bård Tufte Johansen har satt søkelys på tap av natur i Norge den siste tiden.