Elbiler bidrar med for lite inntekter til staten. Det problemet skal løses med veiprising. Foto: Terje Pedersen / NTB

Elbiler bidrar med for lite inntekter til staten. Det problemet skal løses med veiprising. Foto: Terje Pedersen / NTB

Naf sier nei til ny veiavgift på elbil

Et utvalg fra Skattetaten og Statens vegvesen vil innføre kilometeravgift for elbiler. Det setter Naf liten pris på.

– Dette bør aldri slippe gjennom politisk behandling. Her velger man løsningen som gir mest mulig penger inn til staten, og størst mulig ulempe for trafikantene, sier pressesjef Ingunn Handagard i Naf.

Statens vegvesen og Skattetaten har utredet veiprising på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. Bakgrunnen for utredningen er ifølge departementet behovet for å endre dagens system for veibruksavgift og bompenger med noe som skal være et mer «bærekraftig og treffsikkert system for prising av bruk av vei». I dag betales veibruksavgiften på omsetning av bensin og diesel.

Utvalget anbefaler en ny kilometerbasert veiavgift på elbil og trinnvis innføring av veiprising for tunge kjøretøy. Samtidig vil alle andre bilavgifter bestå, og bompengeinnkreving fortsette som før, ifølge Naf.

– Når man ikke gjør noe med de andre bilavgiftene, er dette i praksis bare en ekstraskatt for å skaffe penger inn i statskassen, mener Handagard.

Forslaget fra Statens vegvesen og Skattetaten er nå sendt ut på høring og høringsfristen er 10. februar 2023.