Nå må det jobbes knallhardt for å bygge kompetanse og sikre nok arbeidskraft

En av de største utfordringene med å holde oppe en høy aktivitet i byggenæringen, både det neste året, og på noe lengre sikt, er å sikre nok hoder og hender til å kunne utføre oppgavene som kommer. Det kan bli slik at vi i mindre grad enn før kan regne med at den utenlandske arbeidskraften skal redde oss.