Bedrifter, som serveringsstedene på Karl Johan som har vært nedstengt i månedsvis, får nå mulighet til å søke kompensasjon for tapt varelager med tilbakevirkende kraft til november i fjor. Foto: Erik Johansen / NTB

Bedrifter, som serveringsstedene på Karl Johan som har vært nedstengt i månedsvis, får nå mulighet til å søke kompensasjon for tapt varelager med tilbakevirkende kraft til november i fjor. Foto: Erik Johansen / NTB

Nå kan bedrifter søke kompensasjon for tapt varelager tilbake til november

I den nye søknadsrunden for regjeringens koronakompensasjonsordning, kan bedrifter for første gang søke om kompensasjon for tapt varelager.

Dette er noe næringslivet har etterspurt i lang tid, og et grep som er trukket fram av Virke og NHO som nødvendig for å hindre konkurser.

Regjeringen varsler at den gir avgjørelsen tilbakevirkende kraft, slik at det kan søkes om kompensasjon for tapt varelager tilbake til november 2020.

Den nye søknadsrunden gjelder ellers tilskuddsperioden mars-april i år.

– Det har vært krevende å få på plass alle detaljene i denne runden. Det er en omfattende jobb som står bak endringene som vi nå har tatt inn i kompensasjonsordningen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

4,1 milliarder

Per 9. juni er det delt ut om lag 4,1 milliarder kroner gjennom kompensasjonsordningen.

Kompensasjon for tapt varelager er særlig etterspurt av serveringsbransjen, som har vært nedstengt i lang tid.

Hvis vilkårene er oppfylt, vil bedriftene få dekket hele tapet for varer som er blitt tapt på grunn av nedstengingen, sier næringsministeren.

Flere endringer

Det er i tillegg blitt gjort flere endringer i kompensasjonsordningen:

* Kostnader bedriftene blir fakturert av offentlige tilsyn og kostnader knyttet til myndighetspålagt kontroll tas inn i kostnadsgrunnlaget for ordningen.

* Medlemskontingenten til destinasjonsselskapene tas også inn i kostnadsgrunnlaget

* Maksimalt støttebeløp per måned reduseres fra 80 til 50 millioner kroner. I tillegg reduseres innslagspunktet for avkorting av støttebeløpet med 50 prosent fra 30 til 20 millioner kroner.

* Maksimal støtte per foretak/konsern kan maksimalt utgjøre 100 mill. kroner for resten av ordningens løpetid, regnet fra mars 2021.

* En vesentlig endring som følge av nytt hjemmelsgrunnlag, er også at virksomheter ikke kan få tilskudd på mer enn 90 prosent (små bedrifter) eller 70 prosent (større bedrifter) av underskuddet i tilskuddsperioden.