Prosjektleder Alf Waage. Foto: Lone Kjersheim

- Nå bygges de nye klimavennlige bygdebyene

Ti utvalgte småkommuner har siden 2012 deltatt i det nasjonale forbildeprogrammet Framtidens bygder i regi av Norske arkitekters landsforbund, ZERO og TreFokus. På dag 2 av årets Zerokonferanse, 28 oktober, vil ordførerne fra Framtidens bygder fortelle om sine resultater og erfaringer etter fire år med klimavennlig stedsutvikling.

- De nye klimavennlige bygdebyene har flere fellestrekk. Politikerne har klare visjoner, og arbeidet med stedsutvikling skjer i aktivt samspill mellom kommune, næringsliv og innbyggere. Det satses tungt på utviklingen i sentrum, og det er også her befolkningsveksten skjer, heter det i en melding fra Norske arkitekters landsforbund.

- Det som nå skjer er et tydelig brudd med tidligere planlegging og utbygging. Både kommunen og næringslivet ser nå verdien av å styre utviklingen mot sentrum, både med tanke på boligbygging og lokalisering av næring, handel og de viktige hverdagsfunksjonene. Når flere folk bor tett på både skole, jobb og det de trenger i hverdagens får også bilen en mindre sentral funksjon. I tillegg ser vi at fossil energi fases ut både i bygg og bilpark, sier prosjektleder Alf Waage i Norske arkitekters landsforbund.

- Da vi startet Framtidens bygder i 2012 var det ingen som snakket om klimavennlig stedsutvikling utenfor de store byene. Nå kommer de klimavennlige bygdebyene for fullt. Målet vårt da vi startet var å bruke kunnskapen og erfaringene fra storbyene for å vise hvilke muligheter og positive forutsetninger småstedene har for å ta del i det grønne skiftet. Resultatene vi nå sitter igjen med viser at vi har lykkes i å få fram gode forbilder som kan inspirere og vise andre småkommuner hva som er mulig å få til, avslutter Waage.