Mikrohus. Illustrasjonsfoto: AP Photo/Ben Margo
Mikrohus. Illustrasjonsfoto: AP Photo/Ben Margo

Nå blir det enklere å bygge mikrohus

Regjeringen vil gjøre mer for å tilrettelegge for alternative boformer. Fra sommeren blir det lettere og mer kostnadseffektivt å bygge mikrohus.

Det vil ikke gjøres endringer på kravene til sikkerhet i mikrohus, men fra 1. juli i år skal de bli både lettere og billigere å bygge.

– Ulike boformer er et pluss. Mange som ønsker å bo smått og enkelt har ventet på en endring i regelverket, sier direktør Per-Arne Horne i Direktoratet for byggkvalitet.

– De nye reglene åpner også for mer egeninnsats i husbyggingen, fordi vi ikke lenger krever bruk av ansvarlig foretak eller uavhengig kontroll ved oppføring, legger han til.

De nye reglene gjelder for frittliggende boligbygninger på inntil 30 kvadratmeter bruttoareal, med en boenhet i en etasje uten kjeller. Man må fortsatt søke hos kommunen for å sette opp et mikrohus.