Viken Park i Fredrikstad. Illustrasjon: Viken Park

Multiconsult tungt inne i stort utviklingsprosjekt i Fredrikstad

Multiconsult bistår GG Gruppen og deres byggherreselskap Viken Park i planlegging av det nye regionale næringsområdet Viken Park på Tofteberg i Fredrikstad kommune.

Det skriver Multiconsult i en pressemelding fredag.

Næringsområdet Viken Park ligger sentralt på Tofteberg i Fredrikstad, i kort avstand fra E6, Borg havn og Rolvsøy jernbaneterminal. Bak forslagsstiller og tiltakshaver Viken Park AS står GG Gruppen, som er et Halden-basert konsern innenfor entreprenørvirksomhet og eiendomsutvikling, skriver Multiconsult i meldingen.

Planområdet for Viken Park er omtrent 2.700 dekar stort, og selve næringsområdet utgjør rundt 700 dekar. Innenfor næringsområdet antas det et utbyggingspotensial på inntil omtrent 300.000 kvadratmeter, heter det videre i meldingen.

– Det er veldig spennende å få lov til å være med å utvikle et så stort og viktig næringsområde, og vi ser fram til å bidra med vår kompetanse inn i planprosessen, sier Jørgen Langgård i Multiconsult.

Multiconsult er plankonsulent og ansvarlig for prosjekteringsfagene vei og damsikkerhet, samt utredningsfagene arealplan, friluftsliv, kulturarv, naturressurser, risiko og sårbarhet, støy, luftkvalitet og grunnvann. Også andre rådgivere er involvert i prosjektet.

Oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram skjedde i desember 2020. Utover våren og sommeren skal planforslaget utarbeides, og skal etter planen behandles i kommunen høsten 2021, heter det i pressemeldingen.