Stavanger Rådhus. Foto Brynhild Kvalvik-Watne

Multiconsult og LINK skal prosjektere rehabiliteringen av Stavanger Rådhus

Multiconsult, i samarbeid med LINK arkitektur, vant prestisjekontrakten på forprosjekt og detaljprosjektering for den omfattende rehabiliteringen og ombyggingen av Stavanger rådhus.

- Multiconsult Norge AS i samarbeid med LINK Arkitektur AS vant tilbudskonkurranse fordi de leverte et godt sammensatt team, som blant annet har erfaring fra byggingen av Sandnes rådhus. I tillegg leverte de en konkurransedyktig tilbudspris. Vi gleder oss til å komme i gang med prosjekteringen og til et godt samarbeid med Multiconsult og LINK Arkitektur, sier Zakarias Chibssa, prosjektleder i Stavanger Kommune i en pressemelding.

- Ombyggingsprosjektet er et svært spennende prosjekt med høy teknologisk ambisjon. Rådhuset blir først i verden med Smartbygg nivå 4-ambisjon, samt Human Centruric mm. Bygget skal ha ekstra fokus på universell utforming og være et bygg for alle kommunens innbyggere, legger han til.

Kommunen har satt høye miljøambisjoner for prosjektet, og bygget fra 1963 skal prosjekteres som et passivhus med BREEAM-NOR nivå Excellent. Videre skal bygget prosjekteres med solcelleanlegg både på taket og integrert i fasadene, og kobles på eksisterende energisentral i OK19, skriver Multiconsult i meldingen.

- Rehabiliteringen av rådhuset er uten tvil et prestisjeprosjekt som vi er svært stolte over å vinne. Det viser at vi har de beste fagfolkene og den riktige kompetansen til å møte de ambisiøse miljømålene som kommunen har til det nye rådhuset, sier oppdragsansvarlig for Multiconsult, Torill Sande Nygård, og får følge av Henriette Sagland, leder for LINKs kontor i Stavanger.

Multiconsult har tidligere gjennomført mulighetsstudie for ressursoptimalisering av rivematerialet fra rådhuset, foreslått en plan for ombruk i prosjektet. Studien anbefaler at spesielt betong, tegl og glass bør ombrukes i høyest mulig grad, da disse er spesielt miljøbelastende. Dersom dette ikke ombrukes i selve bygget, anbefales det å gjenbruke i andre av kommunens eiendommer eller selges.