– Jeg er veldig fornøyd med starten av året og et sterkt første kvartal i 2022, både med hensyn til resultat, vekst og salg, sier konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult, Foto: Sverre Christian Jarild

– Jeg er veldig fornøyd med starten av året og et sterkt første kvartal i 2022, både med hensyn til resultat, vekst og salg, sier konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult, Foto: Sverre Christian Jarild

Multiconsult med rekordkvartal

Multiconsult kan vise til et rekordhøyt resultat for første kvartal. Selskapet leverer et driftsresultat på 169,2 millioner kroner i kvartalet, tilsvarende en EBITA-margin på 14,9 prosent.

Selskapet har også solid vekst og kan vise til en ordreinngang på 1,47 milliarder kroner, også det nær all-time high for et enkelt kvartal.

– Jeg er veldig fornøyd med starten av året og et sterkt første kvartal i 2022, både med hensyn til resultat, vekst og salg. Vi vinner viktige prosjekter som gir oss muligheten til å levere innovative og bærekraftige løsninger som støtter våre kunder i det «grønne skiftet», sier konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult, i meldingen.

Multiconsult opplever et høyt aktivitetsnivå i de aller fleste delene av selskapet.

– Netto omsetting i første kvartal 2022 er på 1,14 milliarder kroner, en vekst på 16,2 prosent sammenlignet med samme periode i 2021. Veksten er hovedsakelig kommet gjennom oppkjøp. I tillegg påvirkes både omsetning og resultatet positivt av et høyere antall arbeidsdager enn samme periode i 2021, skriver selskapet i meldingen.

Driftsresultat for første kvartal 2022 er på 169,2 millioner kroner, mot 98,5 millioner kroner i samme periode i 2021.

– Selskapet kan vise til en svært god ordreinngang i kvartalet på tvers av forretningsområder. Samlet ordreinngang i kvartalet var på 1,47 milliarder kroner. Det er 6,3 prosent høyere enn tilsvarende periode i 2021, skriver selskapet.

Selskapet peker på at markedssutsiktene generelt er gode i alle de fire forretningsområdene Multiconsult opererer i.

– Imidlertid kan det ustabile makrobildet, herunder økte konstruksjonskostnader, kunne påvirke Multiconsults markeder fremover, heter det i meldingen.

– Et rekordhøyt salg i kvartalet viser at det er stor etterspørsel for våre tjenester. Multiconsult har en solid og diversifisert ordrereserve. Vi har et robust fundament for videre strategisk satsning. Jeg vil sende en stor takk til kunder, partnere og de flotte medarbeiderne i Multiconsult som alle har bidratt til dette solide resultatet, sier Bergly.