Grethe Bergly og Arne Jorde. Foto: Multiconsult
Grethe Bergly og Arne Jorde. Foto: Multiconsult

Multiconsult kjøper opp Erichsen & Horgen

Multiconsult overtar alle aksjene i Erichsen & Horgen inkludert datterselskapet Malnes og Endresen og selskapets totalt 234 medarbeidere.

Med Erichsen & Horgen får Multiconsult både spiss- og breddekompetanse innen sentrale kompetansemiljøer som VVS, energi og miljøteknikk. Dette gjør Multiconsult i stand til å ta enda tydeligere markedsposisjon i de største og mest komplekse prosjektene markedet har å by på, skriver Multiconsult i en pressemelding.

- Jeg er veldig fornøyd med at Erichsen & Horgen nå blir en del av Multiconsult og bidrar til at vi styrker oss på VVS, energi, miljø innenfor alle våre forretningsområder. Vi har en klar målsetning om å ta en ny posisjon i markedet og videreføre de satsningene begge selskap har gjort tidligere. Oppkjøpet er et viktig strategisk steg for å bli Norges ledende innen bygg og eiendom, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult i meldingen.

- Vi har tenkt grundig gjennom fremtiden for selskapet og så at det kunne bli krevende å utvikle selskapet videre uten å bli en del av et større multidisplint miljø. Vi har stor tro på at vi sammen med Multiconsult vil kunne ta en enda tydeligere nr.1-posisjon innen energi, miljø og teknikk. Det har vært viktig for oss å finne en ny eier som vil ta vare på selskapets faglige posisjon og våre medarbeideres utvikling på en god måte. Det er vi sikre på at Multiconsult vil gjøre, sier Arne Jorde, daglig leder i Erichsen & Horgen.

- Erichsen & Horgens anerkjente spisskompetanse innen VVS, energi- og miljøteknikk forsterker fundamentet vårt innen vekstområder som energi og klima. Sammen med våre eksisterende kompetansemiljøer dannes et solid fundament for å skape innovative og bærekraftige løsninger for både private og offentlige kunder, legger Bergly til.

Multiconsult og Erichsen & Horgen har hatt, og har fortsatt, et langt og godt samarbeid i en rekke prosjekter av nasjonal betydning som Nytt Drammen sykehus, Tønsberg-prosjektet, Campus Ås, Barcode/Bjørvika og nytt Rikshospital i Oslo. Selskapene har lært hverandre å kjenne godt og ser at selskapene i stor grad er tuftet på samme bedriftskultur - og deler mange felles verdier. Dette vil være et viktig fundament i arbeidet med å samle fagmiljøer under felles eierskap.

- Vi er to selskap som har samarbeidet mye og hvor store deler av organisasjonen kjenner hverandre, og har tillit og respekt for hverandre. Begge selskap har fagkompetanse som fundament og vektlegger kvalitet og faglig spisskompetanse høyt. Dette mener vi er et veldig godt utgangspunkt for det vi sammen skal skape fremover, sier Jorde.

Erichsen & Horgen og Multiconsult har flere sammenfallende lokasjoner rundt om i Norge, Ambisjonen er å trekke på hverandres styrker for å videreutvikle eksisterende fagmiljøer og den samlete kapabiliteten for å ta nye markedsandeler og forsterke markedsposisjonen både lokalt og sentralt, opplyser de.