Foto: Ole Jørgen Bratland/@Equinor
Foto: Ole Jørgen Bratland/@Equinor

Multiconsult bistår i elektrifisering av Melkøya

Multiconsult har blitt tildelt en kontrakt med Equinor og partnerne i Snøhvit for prosjektering av nettilknytning i forbindelse med Snøhvit Future-prosjektet.

– Kontrakten har en verdi på 38 millioner kroner, skriver selskapet i en pressemelding.

Snøhvit Future-prosjektet består av landkompresjon for å sikre tilstrekkelig strømning av gass fram til anlegget på Melkøya, samt elektrifisering av Hammerfest LNG-anlegg. Multiconsult skal være en multidisiplin prosjekteringspartner med ansvar for prosjektering av nettilknytning.

– Arbeidet sysselsetter et team med medarbeidere fra Alta i nord til Fredrikstad i sør og vi ansetter også flere medarbeidere i forbindelse med oppdraget. Kunden er opptatt av lokale ringvirkninger og prosjekteringsteamet skal ledes fra Tromsø. Vi er svært fornøyde med å bidra i et så viktig nasjonalt prosjekt, sier oppdragsleder Kjetil Fosser i Multiconsult i meldingen.

Det skal bygges en tre kilometer lang tunnel fra Hyggevatn til Meland, før strømkablene går gjennom et landfall og over til Melkøya gjennom tunnel på havbunnen. Multiconsults kontrakt omfatter prosjektering av dette og inneholder også en opsjon for prosjektledelse i byggeperioden.

– Elektrifisering av Hammerfest LNG innebærer å erstatte dagens gassturbingeneratorer med kraft fra land, noe som vil redusere klimagassutslippene med nesten 850.000 tonn CO2 årlig. Det tilsvarer om lag to prosent av Norges samlede utslipp, heter det i meldingen.

Multiconsult har vært involvert i prosjektet siden oppstart forprosjekt i desember 2021, og fra januar i år har prosjektet gått over i detaljprosjektering, som vil pågå i 2023.