Styreleder Olav Fjell under åpningsseremonien.

Moelvens 30-millionersoppgradering kan ende med selvkjørende trucker

Moelven har investert 30 millioner kroner i nytt distribusjonssenter på Langmoen i Brumunddal. Oppgraderingen er starten på en ny teknologireise for Moelven, som kan ende med selvkjørende trucker i framtiden.

Moelven Langmoen AS er nasjonalt distribusjonssenter for produktenetil Moelven Wood. Den nye investeringen i teknologi, bygg og pakkelinje effektiviserer logistikken, slik at distribusjonssenteret er klare til å møte en økt etterspørsel.

- Denne investeringen gir oss et godt fundament for videre vekst og utvikling. Salgsveksten, og det at vi har tatt over noen oppgaver internt i Moelven, sørger for økt volum inn og ut av anlegget tilsvarende 1000 trailere i året, forteller direktør Sven Egil Holmsen, direktør på Moelven Langmoen i en melding.

Det betyr at årlig vil være totalt 6000 trailere som kommer til Langmoen.

Digitalisering

Samtidig med nye bygg og lagerfasiliteter har Moelven Langmoen startet med digitalisering av lageret.

- Vi innfører digital lokalisering av alle pakker, ogvi vil rulle ut dette for hele Langmoens område i løpet av 2019. I årene fremover vil vi også ta i bruk annen teknologi for å effektivisere logistikken ytterligere. Dette er nødvendig for å tilpasse oss vekst og stadig mer kundetilpassede ordrer, forklarer Holmsen.

- Selvkjørende trucker er et eksempel på teknologi som blir vurdert framover. Vi skal i gang med å utrede muligheten for dette sammen med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i løpet av året, sier Holmsen.

Bedre arbeidsmiljø

Investeringene i nybygg gir også de ansatte bedre arbeidsforhold, siden bedriften flytter flere av oppgavene inn under tak.

- Vi vil at ha trygge og gode arbeidsforhold, og det er en betydelig oppgradering i komfort når flere av oppgavene kan gjøres i ly av snøføyke og nordavind, avslutter Holmsen.