Moelven skal bygge to bruer for Veidekke for strekningen E6 Arnkvern-Moelv. Illustrasjon: Sweco

Moelven skal levere to limtrebruer til Nye Veier-prosjekt på Innlandet

Moelven Limtre har inngått kontrakt med Veidekke om bygging av to limtrebruer for E6 Arnkvern-Moelv. Kontrakten har en verdi på 20 millioner.

Bruene blir lagd av tømmer som kommer fra distriktet, melder Moelven på sin internettside.

– Det er vanskelig å få det mer kortreist og bærekraftig enn dette, sier Rune Abrahamsen, direktør for Moelven Limtre AS.

Tømmeret som blir brukt til bruene kommer fra skogene tilknyttet Moelvens sagbruk i Våler og Løten. Trelasten blir impregnert hos Moelven Langmoen i Brumunddal, og blir limt sammen og bearbeidet hos Moelven Limtre i Moelv. Til slutt blir de to bruene montert på strekningen mellom Nes-krysset og Økelsrud-krysset over E6.

– Furustokkene som blir brukt er mellom 70 og 80 år gamle. Nå får de et nytt liv på minst 100 år som bruer over ett av de mest moderne vegprosjektene i landet, sier Abrahamsen.

Det er Veidekke som har bestilt bruene, som ett ledd i deres E6-utbygging for Nye Veier. Bruene skal stå ferdig i løpet av 2019. Kontrakten med Veidekke har en verdi på 20 millioner kroner, og Moelven Limtre har en opsjon på ytterligere to bruer til.

– Vi er veldig glade for kortreiste bruer, og med Moelven Limtre vet vi at vi får noe bra, uttalte anleggssjef Hans Petter Ytterbø i Veidekke til Ringsaker Blad under kontraktsigneringen.

Bruene over E6 føyer seg inn i en rekke bruer som Moelven skal bygge i årene framover. Nylig ble det kjent at Moelven skal levere bruer til nye riksveg 3/25 gjennom Løten og Elverum.