<p>F.v. Arkitekt Juan Herreros, direktør Stein Olav Henrichsen, Munch-museet, direktør Gunnar A. Leganger, Kulturbyggene i Bjørvika (KIB), og byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke.</p><p></p>Illustrasjon: Studio HerrerosIllustrasjon: Studio HerrerosIllustrasjon: Studio HerrerosIllustrasjon: Studio HerrerosIllustrasjon: Studio HerrerosIllustrasjon: Studio HerrerosIllustrasjon: Studio HerrerosIllustrasjon: Studio HerrerosIllustrasjon: Studio HerrerosIllustrasjon: Studio HerrerosIllustrasjon: Studio Herreros

Mini-utstilling for videreutviklet Munch-museum

- Dette er anledningen til å gi Oslo by et arkitektonisk landemerke. Bygningen er et speilbilde av hvordan museene i 21. århundre skal se ut.

Det sa en meget stolt Lambda-arkitekt Juan Herreros under åpningen av mini-utstillingen av det videreutviklede Munch-museet i Bjørvika.

Også opplevelsen av selve kunsten er tenkt på en langt mer moderne og dynamisk måte enn det som hittil har vært praksis, mener direktør ved Munch-museet Stein Olav Henriksen.

– Munch-museet er et museum for framtidens utstillingspraksis. Et bredt og solid og mangesidig utstillingsprogram er en del av tenkningen bak huset og blir viktig framover. Opplevelsen blir også styrket ved at mens man går oppover i huset ser man mer og mer av Oslo, indre by og etter hvert åsene og fjellene bak på den ene siden og nedover fjorden på den andre siden. I tillegg kan man se inn i museets indre liv gjennom passasjen oppover huset, etter hvert mens man går i det dynamiske ytre rom. Man vil få et tettere forhold til hva museet handler om ikke bare foran, men også bak kulissene, sa Stein Olav Henriksen.

Har sett på nær 100 andre museer

Han fortale om en prosess der alle medarbeiderne har vært med over lang tid og jobbet innenfor sine fagavdelinger med sin ekspertise med andre typer ekspertise fra andre museer.

– Jeg tror at vi samlet sett har sett på noe nær 100 andre museer og hvilke andre løsninger som eksisterer. Samtidig er det viktig at et bygg som skal bygges i dag også har et langt perspektiv for framtiden. Det vi også oppdaget da vi så på så mange museer at rundt 60 museer hadde byggeprosjekter nå. Det andre interessante var at de også hadde byggeprosjekter for 10-15 år siden. De aller fleste museer har hatt behov for å videreutvikle seg i forhold til ikke bare utstillingsarenaer, men spesielt på grunn av publikums forventninger og handlingsmønstre, og det man ser av økt besøk på mange museer. Det har vært viktig for oss å lage et museum og bidra til at vi får et museum som har en absolutt optimal grad av fleksibilitet i forhold til utstillingspraksis, i forhold til kuratorpraksis, i forhold til hvordan folk ønsker å besøke et museum, og hva de ønsker å oppnå ved et slikt besøk, ikke bare i dag, ikke bare når vi skal åpne, men i et mye lengre perspektiv framover, sa Henrichsen.

Bygningen er videreutviklet med en ny mesaninetasje på plan 12, nye takterrasser mot øst, vest og nord. Ny inngang mot vest for skoleklasser/grupper, og strengere miljøkrav. Bygget er estimert til 2.256 mrd pluss renter og prisstigning i byggeperioden. Totalkostnadene for prosjektet beløper seg til 2.2761 mrd (2019-kroner) – det året museet åpner.

Tilfredsstiller alle passivhuskrav

Bystyret har satt ambisiøse miljømål for prosjektet. Bystyret vedtok allerede i august 2009 at de nye kulturbyggene i Bjørvika skal være ledende både når det gjelder energiøkonomisering og reduserte CO2-/klimagassutslipp. Videre vedtok bystyret i januar i 2010, at det skal stilles krav om at alle kommunale nybygg som hovedregel skal tilfredsstille krav til passivhusstandard fra og med 2014. Det er videre lagt til grunn at det nye Munchmuseet skulle inngå som forbildeprosjekt i FutureBuilt-programmet. FutureBuilt-prosjektene har som målsetting å oppnå 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp fra materialer, energibruk og transport i forhold til FutureBuilts referansebygg.

Status ved ferdigstilt forprosjekt er at det nye museumsbygget vil oppnå alle passivhuskrav. Det forventes videre at de totale klimagassutslippene vil bli redusert med 50 prosent sammenlignet med tilsvarende bygg når museet står ferdig. Dette vil det også bli arbeidet videre med i detaljprosjekteringsfasen.

<p>Munch-museet er en anledning til å gi Oslo by et arkitektonisk landemerke, mener arkitekt Juan Herreros. (Illustrasjon: Studio Herreros)</p><p></p>