Mindre bruk av innleid arbeidskraft i 2009

Foretak som leier ut arbeidskraft omsatte for 20,2 milliarder kroner i 2009. Det var en nedgang på 11,6 prosent sammenlignet med 2008, sier tall fra SSB.

Det var kraftig nedgang i omsetningen for utleie av arbeidskraft, til tross for at prisen på arbeidskrafttjenester steg med 3,2 prosent fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009 (se egen statistikk Næringslivstjenester, prisindekser for produsent- og engrosprisindekser). Nedgangen skyldes i hovedsak en nedgang i utleid personell.

Utleie av arbeidskraft til bygge- og anleggsbransjen opplevde en nedgang på 38,7 prosent fra 2008 til 2009. Dermed utgjorde omsetningen for denne bransjen 2,7 milliarder kroner i 2009. Omsetningen innefor utleie av personelle til transport, lager og logistikk var i 2009 på 1,3 milliarder kroner, som tilsvarer en reduksjon på 38,9 prosent i forhold til året før.

Arkitekter og tekniske konsulenter omsatte for over 90 milliarder
Ingeniører solgte for 43,5 milliarder kroner i 2009. Dette utgjør 47,6 prosent av den totale omsetningen innenfor arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet som samlet utgjorde 91,3 milliarder kroner. De med størst omsetning blant disse tjenestene var ingeniørtjenester innenfor industri og produksjon, som omsatte for 15,2 milliarder kroner, og kraft og energi som omsatte for 12,8 milliarder kroner.

Arkitektene omsatte for 5,5 milliarder kroner i 2009. Av dette utgjorde planlegging og tegninger for arkitektoniske formål 40,8 prosent av omsetningen, mens arkitekttjenester knyttet til utforming av byggverk utgjorde 41,3 prosent.

Nedgang for annonse- og reklamevirksomhet
Omsetningen for foretak innenfor annonse- og reklamevirksomhet ble fra 2008 til 2009 redusert med 12 prosent til 16,5 milliarder kroner. Annonse- og reklamevirksomhet består av reklamebyråer og medieformidlingstjenester. Foretakene innenfor begge disse næringene hadde omsetningssvikt i 2009. Resultatet var at reklamebyråer omsatte for 6,6 milliarder kroner, eller 12,8 prosent mindre enn i 2008. Foretak innenfor medieformidlingstjenester omsatte for 11,5 prosent, eller 11,5 prosent mindre enn i 2008.