Ny brannstasjon planlegges ved Nordsundbrua i Kristiansund. Illustrasjon: Kristiansund kommune
Ny brannstasjon planlegges ved Nordsundbrua i Kristiansund. Illustrasjon: Kristiansund kommune

Millionsprekk for ny brannstasjon i Kristiansund

Ny brannstasjon i Kristiansund ser ut til å bli nesten 90 millioner kroner dyrere enn først budsjettert.

Det skriver Tidens Krav i en artikkel torsdag.

Rådmannen i kommunen har nå foreslått at Kristiansund kommune utvider den økonomiske rammen for bygging av ny brannstasjon til inntil 216 millioner kroner, og at kommunen innarbeider dette i økonomiplanen for 2022–2025, skriver avisen.

Formannskapet får saken på sitt bord tirsdag 7. desember. Den nye rammen blir grunnlaget for ny utlysing av anbud for bygging av brannstasjonen.

Rådmannen foreslår å oppheve tidligere vedtak om bruk av tre i bærende konstruksjoner, men fremholder at prosjektet fremdeles skal ha høye miljøambisjoner.

Den opprinnelige rammen for ny brannstasjon var 126,5 millioner kroner. Senere ble dette økt til 155 millioner kroner, som er den gjeldende økonomiske rammen for å kunne etablere en ny brannstasjon.

Kommunen inngikk på tampen av 2020 en samspillsentreprise med Veidekke om bygging av en ny brannstasjon. Pristilbudet på selve byggeprosjektet lå så langt over budsjett at kommunen valgte å benytte avbruddsklausulen  i konkurransegrunnlaget.