Vikingskipshuset på Bygdøy er for tiden stengt under byggingen av det nye Vikingtidsmuseet, som etter planen skal åpne i 2026. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Vikingskipshuset på Bygdøy er for tiden stengt under byggingen av det nye Vikingtidsmuseet, som etter planen skal åpne i 2026. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Millionsatsing skal redde vikingskatter fra å smuldre opp

Treverket fra Oseberg-funnet er i dårlig forfatning. Regjeringen øremerker 9 millioner kroner til konserveringsarbeidet av vikingskattene.

– Å sikre kulturskattene fra vikingtiden har aller høyeste prioritet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) i en pressemelding.

Treverket fra Osebergfunnet er i ferd med å bli brutt ned fra innsiden, og det er særlig de store sledene fra funnene som er i fare. Årsaken er at feilaktig konservering som ble gjort for hundre år siden, har påført skade på sledene gjennom årene. Millionsatsingen skal gå inn i forskningsprosjektet Saving Oseberg, i et forsøk på å stanse nedbrytingen av treverket.

– Når et av de aller viktigste arkeologiske funnene i Norge står i akutt fare for å smuldre opp, må vi ta grep raskt. Det gjør vi nå, sier Hoel.

Det nye Vikingtidsmuseet er for tiden under bygging. Det skal kobles sammen med det eksisterende museet og blir på til sammen 13.000 kvadratmeter. Museet skal etter planen åpne i 2026.

Millionsatsingen skal gå til forskning på ny konservering av treverket. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Millionsatsingen skal gå til forskning på ny konservering av treverket. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB