<p>- Når vi inviterer folk til å være med på å redde humler og bier, så er det for å bidra til å redde vår egen eksistens på langs sikt. Kampanjen Summende hager er en dugnad som nytter, sa klima- og miljøminister Tine Sundtoft da startskuddet gikk for årets kampanje onsdag 7 mai. (Foto: Hanne Pernille Andersen)</p>Klima- og miljøminister Tine Sundtoft og Hageselskapets Tove Berg gjør seg klar for å plante et humlevennlig seljetre. Foto: Svanhild BlakstadKlima- og miljøminister Tine Sundtoft og Hageselskapets Tove Berg planter et humlevennlig seljetre. Foto: Svanhild BlakstadSeniorforsker Frode Ødegaard i Norsk institutt for naturforskning (NINA). Foto: Svanhild BlakstadKlima- og miljøminister Tine Sundtoft.Kampanjen Summende hager er et samarbeid mellom Hageselskapet og Miljødirektoratet for å redde humla. Foto: Svanhild BlakstadKampanjen Summende hager er et samarbeid mellom Hageselskapet og Miljødirektoratet for å redde humla. Foto: Svanhild BlakstadKampanjen Summende hager er et samarbeid mellom Hageselskapet og Miljødirektoratet for å redde humla. Foto: Svanhild BlakstadKampanjen Summende hager er et samarbeid mellom Hageselskapet og Miljødirektoratet for å redde humla. Foto: Svanhild BlakstadKampanjen Summende hager er et samarbeid mellom Hageselskapet og Miljødirektoratet for å redde humla. Foto: Svanhild BlakstadKampanjen Summende hager er et samarbeid mellom Hageselskapet og Miljødirektoratet for å redde humla. Foto: Svanhild BlakstadKampanjen Summende hager er et samarbeid mellom Hageselskapet og Miljødirektoratet for å redde humla. Foto: Svanhild BlakstadKampanjen Summende hager er et samarbeid mellom Hageselskapet og Miljødirektoratet for å redde humla. Foto: Svanhild BlakstadKampanjen Summende hager er et samarbeid mellom Hageselskapet og Miljødirektoratet for å redde humla. Foto: Svanhild BlakstadKampanjen Summende hager er et samarbeid mellom Hageselskapet og Miljødirektoratet for å redde humla. Foto: Svanhild BlakstadKampanjen Summende hager er et samarbeid mellom Hageselskapet og Miljødirektoratet for å redde humla. Foto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild Blakstad

Miljøministeren vil redde humla

Av 206 biearter som er registrert i Norge, kan 12 være forsvunnet for godt. Nå skal kampanjen «Summende hager» lære deg å legge til rette for livsviktige insekter. (Bildekarusell)

Over hele verden er pollinerende insekter i tilbakegang, og her hjemme står flere humlearter i fare for å forsvinne.

«Summende hager» er et samarbeid mellom Miljødirektoratet og Det norske hageselskap for å øke oppmerksomheten om temaet og gi tips om hvordan folk kan bidra for å redde humlene.

Mange planter er avhengige av bestøvningen som de flygende hjelperne står for når de flyr med pollen fra blomst til blomst. Det gjør bier, humler og andre pollinerende insekter viktige for oss mennesker.

Totalt er det registrert 206 ulike biearter i Norge. De siste ti årene er det gjort omfattende kartlegginger som har påvist mer enn 20 nye biearter her til lands.

Det som bekymrer forskerne er imidlertid at 12 av artene ikke er gjenfunnet, til tross for kunnskapsinnhentingen de siste årene. De 12 har med stor sannsynlighet forsvunnet for godt.

Lanserte kampanje

Startskuddet for kampanjen gikk onsdag 7 mai i et borettslag på St.Hanshaugen i Oslo, hvor 71 boenheter deler en flott hage i bakgården. Her er det lagt til rette for pollinerende insekter med humlevennlige planter og trær.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft lanserte kampanjen sammen med Hageselskapets direktør Tove Berg. De to plantet også et seljetre i fellesskap. Seljen er spesielt attraktiv for humlene om våren.

- Når vi inviterer folk til å være med på å redde humler og bier, så er det for å bidra til å redde vår egen eksistens på langs sikt. Kampanjen Summende hager en dugnad som nytter, sier Tine Sundtoft.

Kampanjen gir tips til folk om hvordan de kan bidra med å redde humler og bier gjennom enkle tiltak, som å plante humlevennlige blomster og busker.

Bier i Norge

Totalt er 206 ulike biearter er observert i Norge.

Av disse er 35 humler, 170 villbier og 1 tambie.

Mange av artene er i tilbakegang.

Kampanjen «Summende hager» som ble lansert 7 mai, skal lære folk å legge til rette for de summende insektene.


Viktig plantevalg

På Facebooksiden Summendehager.no finner du mange gode tips til hva man du plante, og hvordan hagen og grøntområdene kan skjøttes, for å tiltrekke seg de pollinerende insektene.

Bier liker spesielt godt planter som for eksempel erteplanter, kurvplanter, lungeurt, agurkurt, honningurt og blåklokker. Det er også viktig å bevare seljetrærne som blomstrer om våren.

– I tillegg bør du unngå å sprøyte med insektgift, som ikke bare dreper skadedyrene, men også nyttedyr. Du kan legge til rette for å lage reirplasser ved å sette ut biehoteller, humlekasser og å sette av sørvendte, solrike tørrbakker med sandjord der de markboende biene kan hekke, sier seniorforsker Frode Ødegaard i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Mange årsaker

Årsakene til at biene forsvinner er mange og sammensatte. Ifølge Ødegaard er forklaringen først og fremst de store landskapsendringene som har funnet sted de siste 100 årene, med intensivering av jordbruket på den ene siden og gjengroing av landbruksarealer på den andre.

– I tillegg har vi liten kunnskap om hvordan kjemiske miljøgifter påvirker villbiene. Når biene sliter, blir de også mer utsatt for klimaendringer, parasitter og sykdommer som til slutt kan ta knekken på bestandene, forklarer Ødegaard.

Miljødirektoratet ønsker å bevare utrydningstruede pollinerende insekter. Blant annet jobber vi med å gi enkelte arter særlig status, for å beskytte dem. Det er snakk om seks arter av sommerfugler, fire humler og to bier.

– Anslag viser at den økonomiske verdien som insekter, hovedsakelig bier, representerer er i størrelsesorden 217 milliarder amerikanske dollar årlig. Dette utgjør i underkant 10 prosent av verdien av verdens jordbruksproduksjon, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Legge til rette

– Faktisk kan du og jeg gjøre en viktig innsats ved å legge forholdene til rette for humlene og biene. Både balkongdyrkere, hageeiere og boligsameier kan bidra gjennom å plante blomsterbed og skjøtte områdene slik at de pollinerende insektene finner mat og kan bygge reder der, sier Hambro.

Internasjonal utfordring

I store deler av verden er pollinerende insekter i kraftig tilbakegang. Konsekvensene kan bli alvorlige dersom utviklingen fortsetter fordi økosystemtjenesten pollinering, som insektene leverer, er svært viktig for oss mennesker.

En av de første oppgavene som det internasjonale naturpanelet (IPBES) tar fatt på i arbeidet med å oppsummere status for det globale naturmangfoldet, er en utredning om pollinering og matsikkerhet.

Situasjonen for humler og andre pollinerende insekter er utgangspunktet for kampanjen «Summende hager».