Miljødirektoratet endrer nå forurensningstillatelsen til Norcem Brevik i Porsgrunn, basert på en søknad og en høringsprosess. Endringene omhandler drift av anlegg for karbonfangst- og lagring (CCS). Slik kan anlegget i Brevik se ut ferdig utbygd i 2024. Illustrasjon/foto: Norcem

Miljødirektoratet endrer nå forurensningstillatelsen til Norcem Brevik i Porsgrunn, basert på en søknad og en høringsprosess. Endringene omhandler drift av anlegg for karbonfangst- og lagring (CCS). Slik kan anlegget i Brevik se ut ferdig utbygd i 2024. Illustrasjon/foto: Norcem

Miljødirektoratet: Karbonfangst vil halvere utslippene fra Norcem Brevik

Den nye forurensningstillatelsen til sementprodusenten Norcem AS Brevik vil gi en årlig CO2-reduksjon på 400.000 tonn