Metier OEC inngår samarbeidsavtale med Bergen kommune

Bergen kommune Etat for utbygging (EFU) har inngått en samarbeidsavtale med Metier OEC om utvikle seg til å bli en ledende byggherre og prosjektutvikler.

Etablering og implementering av EFU Prosjektskole, eierstrategi og prosjektstøtte vil være viktige komponenter i forbedringsarbeidet som skal sikre oppnåelsen av prosjektmålsettingene fremover.

Etat for utbygging har ansvar for gjennomføringen av nybygg og større rehabiliteringsprosjekter i regi av Bergen kommune, og er en av de største byggherrene i regionen.

– Hovedansvaret til EFU er faglig profesjonell og trygg utbygging av alle nye bygg i regi av Bergen kommune. Med en voksende prosjektportefølje i årene som kommer, vil det være avgjørende å arbeide i henhold til beste praksis for å nå prosjektmålsettingene og sikre økt verdi av investeringene som skal gjøres. Gjennom implementering av Verdistyrt prosjektutvikling, en ny erfaringsbasert beste praksis bransjeveileder, skal verdien av investerte midler i byggeprosjektene maksimaliseres vegne av innbyggere og brukere, heter det i en pressemelding.

– Vi har store forventninger til den reisen vi nå legger ut på i samarbeid med det vi oppfatter som det ledende selskapet i Norge på dette området, Metier OEC, sier direktør i Etat for utbygging, Willy-André Gjesdal i meldingen.

– Metier OEC ønsker å bidra aktivt til samfunnsutviklingen og verdiskapningen i Norge gjennom bedre prosjekter, og ser virkelig frem til å gjøre en forskjell gjennom å bidra med vår erfaring og kompetanse i samarbeidet med Bergen kommune, sier Halvard S. Kilde, adm. dir. i Metier OEC.