Mestergruppen setter ut IT-driften til TeleComputing

Mestergruppen har inngått en IT-driftsavtale med TeleComputing som gir TeleComputing ansvaret for all IT-drift i Mestergruppens egeneide selskaper de neste 5 årene.

Avtalen har en verdi på mer enn 20 millioner kroner.

– I vårt arbeid med å effektivisere Mestergruppen var det naturlig for oss å vurdere vår IT drift. Mestergruppen har frem til nå hatt egen IT-avdeling som har håndtert IT driften i konsernet, men i likhet med de fleste andre er ikke IT-drift vår kjernevirksomhet. Vi har derfor valgt å outsource dette til TeleComputing, som kan levere en komplett IT-driftsløsning til Mestergruppen til en lavere kostnad enn hva vi klarer selv. I tillegg til å oppnå en reduksjon i våre IT-kostnader, får vi en mer standardisert og profesjonalisert IT-drift. Dette vil gjøre det enklere for Mestergruppen å tilpasse seg fremtidige behov og setter oss i stand til å tilby våre medlemmer effektiv IT-løsninger som gir konkurransefortrinn, sier Kristian Reistadbakken, Direktør for ERP og prosessutvikling i Mestergruppen.

Avtalen med Mestergruppen innebærer at TeleComputing skal levere en sentralisert IT driftsløsning fra TeleComputings datasenter basert på nyeste teknologi fra bl.a. Citrix og Microsoft. I denne løsningen vil også Mestergruppens grafiske applikasjonsmiljø, som bl.a. består av Autocad, Adobe og Winner, bli levert som en moderne skytjeneste. Det blir dermed mulig å samhandle innenfor teknisk tegning og konstruksjon på tvers av lokasjoner og Mestergruppen slipper lokale servere. Som totalleverandør av IT-drift for Mestergruppen skal TeleComputing også ta ansvaret for drift av lokale klienter, nettverk og Lync med tilhørende videokonferanseutstyr samt servicedesk.

– Det er svært gledelig at Mestergruppen valgte TeleComputing som IT-driftsleverandør. Som en profesjonell leverandør med ansvar for IT-drift i mer enn 800 selskaper og over 70 000 brukere har TeleComputing stordriftsfordeler som gjør oss i stand til å levere IT-drift til våre kunder på en langt mer kostnadseffektiv og profesjonell måte enn hva de fleste mellomstore nordisk selskaper selv kan klare. Gjennom samarbeidet med TeleComputing vil Mestergruppen oppnå betydelige besparelser i sine IT-kostnader og få frigjort tid og fokus til egen kjernevirksomhet og IT-forretningsutvikling. Det blir dermed enklere å drive egen forretning, sier Lars David Klausen, salgsdirektør i TeleComputing.