– Mestergruppen har gjennom fjoråret vært gjennom en strategiprosess som har tydeliggjort mulighetene som ligger i økt samhandling på tvers av konsernets virksomhetsområder, sier konsernsjef i Mestergruppen Mikkel Sandvik.

Mestergruppen kaller inn til storsamling i Trondheim

Mestergruppen arrangerer i år en felles årskonferanse og messe for sine kjeder Mesterhus, Systemhus og Byggeriet.

Formålet er å skape en optimal møteplass for konsernets ansatte, kunder og leverandører for å styrke relasjoner og innsikt.

– Mestergruppen har gjennom fjoråret vært gjennom en strategiprosess som har tydeliggjort mulighetene som ligger i økt samhandling på tvers av konsernets virksomhetsområder. Mestergruppen er med sine huskjeder landets største husbygger, og dette utgjør sammen med Byggeriet et kraftsentrum i norsk byggebransje. Vi ønsker å få frem potensialet som ligger i dette gjennom å skape en arena som samler hele verdikjeden, og som vil utgjøre et av de største samlingspunktene i byggebransjen i 2015. Det blir et omfattende faglig program i tre parallelle kongressaler og en stor leverandørmesse som gir leverandørene bedre anledning enn vanlig til å utstille sine nyheter. Vår ambisjon er at dette nye formatet skal bidra til å skape merverdi for våre kunder og leverandører, sier konsernsjef i Mestergruppen Mikkel Sandvik.

Styrke i fellesskap

Han påpeker at Mestergruppen har en unik verdikjede der huskjeder, både egne og tilknyttede, byggevareutsalg gjennom egeneide og tilknyttede utsalg, samt tomte og boligutviklingsdivisjonen virker gjensidig forsterkende på hverandre.

– Gjennom å arrangere en felles konferanse ønsker vi å løfte frem mulighetene dette gir for våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere, fremholder han. Han presiserer at det ikke er ressursmessige besparelser som er hoved driveren bak storsamlingen.

– Vi ønsker å få frem bredden i det vi kan tilby i kraft av hele Mestergruppens ressursbase. En felles konferanse, som vil være et av de aller største arrangementene i byggevareindustrien i Norge, vil være en ideell setting for å oppnå dette. Samtidig ønsker vi å bidra til effektivisering der vi kan, og vi ser at det vil være langt mer effektivt for våre viktigste leverandører å kunne legge sine ressurser til en messe knyttet til denne felleskonferansen fremfor å delta på tre separate arrangementer gjennom vinteren, sier Sandvik.

Trondheim først ut

Mestergruppens felles årskonferanse arrangeres helgen 13.-15. mars hovedsakelig på Clarion Hotel & Congress Trondheim. Den nye fellessamlingen har blitt godt mottatt hos toneangivende leverandører.

– Dette synes vi er positivt, og for oss er dette rasjonaliserende, kommenterer salgssjef John Sæten hos Byggma.

– Tidsbruken for oss blir mindre med bemanning på en samling mot tidligere tre separate samlinger på ulike helger. Vi får nå også høyere kvalitet på standen vår. Dette tror vi blir bra både for Mestergruppen og oss, fremholder han.

Også hos Icopal er det lovord å høste.

– Vi synes dette er bare positivt samtidig som det er rasjonaliserende for oss. Vi når mange sentrale personer på kort tid og kan legge mer kraft inn i messen vår. Samtidig frigjør vi personellressurser som får med tid på veien ut til våre kunder. Vi tror arrangementet kommer til å bli flott da Mestergruppen har mye erfaring, kommenterer salgsdirektør Kari Moberg hos Icopal.