Mestergruppen drar på norgesturné

Mestergruppen reiser nå på norgesturné med nærmere 50 av sine leverandører og samler over 1.500 av landets byggmestere og tømrere.

– I et marked hvor kampen om proffene i byggevarebransjen spisser seg til, jobber Mestergruppens forhandlere hardt for å ha bransjens mest fornøyde kunder. Å skape arenaer utenfor en travel hverdag er et viktig tillegg for å styrke partnerskapet.

Mestermøtene handler om kompetanse- og nettverksbygging; byggevarehusene, leverandørene og proffene skal knyttes tettere sammen, heter det i en melding fra Mestergruppen.

Mestermøtene er todagers-samlinger fordelt utover fem uker på fem steder; Bergen, Loen, Trondheim, Stavanger og Oslo. Halvveis ut i turneen kan Gaute Øren, customer success manager i Mestergruppen, fortelle om solid suksess rundt satsingen.

– Dette er Mestergruppens mulighet til å gi noe tilbake til proffene som er våre viktigste partnere i det daglige. Nå gir vi full gass, både når det gjelder det faglige og det sosiale, sier Øren som er prosjektleder for Mestermøte. Han kan melde om at tilbakemeldingene fra både proffer, leverandører og medarbeidere til nå har vært positive.

– Mestergruppens hovedfokus er kompetanse. Det skal gjennomsyre kulturen i byggevarekjedene og deles med kundene. På Mestermøtene er det lagt opp til et bredt fagprogram hvor alle proffene får oppdatering på både produkter og kunnskap fra leverandørene. Den sosiale delen på kvelden gir i tillegg mulighet til å søke mer informasjon hos de respektive leverandørene i en uformell setting, sier Gaute Øren.

De tre byggevarekjedene har tidligere hatt egne tilsvarende arrangementer.

– Nå har vi kombinert det beste fra tidligere års eventer og kraftsamlet det i Mestermøte 2019. Monica Kjørum fra XL-BYGG og Hege Pedersen fra Byggtorget og Byggeriet har gjort en formidabel jobb med tilrettelegging sammen med profesjonelle partnere. Vi fortsetter satsingen med å skape gode møteplasser som styrker partnerskapet mellom proffer, leverandører og forhandlere, forteller Øren.

Jo Morten Nordbye