Mesta-margin på 4,4 prosent

Mesta oppnådde en brutto resultatmargin på 4,4 prosent i sitt første driftsår.

Omsetningen nådde 6,386 milliarder kroner som gjorde at den tidligere produksjonsvirksomheten til Statens vegvesen føk rett inn på tredjeplass, kun slått av Veidekke og Skanska Norge, på Byggeindustriens liste over de 100 største aktørene innen bygg og anlegg her til lands i fjor. Driftsresultatet ble på vel 211 millioner, mens store finansinntekter bidro til at resultatet før skatt ble på 283,3 millioner kroner. Skattekostnad ble på nærmere 80 millioner, mens Staten som eier tar ut 132 millioner i utbytte. Økende konkurranseutsetting Virksomhetsområdene Anlegg samt Asfalt- og materialproduksjon har vært i full konkurranse helt siden etableringen av selskapet 1. januar 2003. Men for Drift og vedlikehold gjennom anbudsrunder på funksjonskontrakter kommer konkurransen gradvis. Og her har Byggeindustrien tidligere meldt at en rapport utarbeidet av konsulentselskapet Via Nova Plan og Trafikk avdekker at Mesta bare i fjor kan ha oppnådd en overpris på inngåtte kontrakter på om lag 135 millioner kroner. Godt fornøyd Adm. direktør Kyrre Olaf Johansen er godt fornøyd med innsatsen i første driftsår. Han understreker imidlertid overfor internavisen Refleks at det fortsatt må jobbes målbevisst med å oppnå større konkurransekraft, mer effektive arbeidsmetoder samt ha en klar målstyring med det selskapet gjør i dag. Av Mestas omsetning på nærmere 6,4 milliarder stod Drift og vedlikehold for 3,4 milliarder, mens Anlegg og Tunnel stod for 2,5 milliarder. Asfalt- og materialproduksjon nådde en omsetning på 0,4 milliarder kroner.