Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Mer nøytral moms for bilutleie, leasing og drosjer

Regjeringen foreslår mer nøytrale merverdiavgiftsregler for leasing-, bilutleie- og drosjevirksomhet.

Næringsdrivende innen leasing- bilutleie og drosjevirksomhet skal kunne fradragsføre merverdiavgift for personkjøretøy. Dersom kjøretøyene videreselges innen fire år, må fradraget tilbakeføres forholdsmessig. Etter gjeldende regler nedskrives tilbakeføringsbeløpet ofte raskere enn kjøretøyene faller i verdi.

– Regjeringen foreslår mer nøytrale regler for leasing, bilutleie og drosjer. Når fradrag nå skal beregnes ut fra faktisk verdifall i stedet for sjablongverdier, får vi en riktigere skattlegging av kjøretøy i disse næringene, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en pressemelding.

Inntektene fra omleggingen skal blant annet brukes til å redusere engangsavgiften for alle personbiler og fjerne engangsavgiften for rullestoldrosjer.

– Samlet vil forslaget innebære en avgiftslettelse for drosjenæringen, særlig for rullestoldrosjer som vi fjerner engangsavgiften helt for. I tillegg vil det bli billigere for drosjenæringen å lease, leie og kjøpe elbiler under 500 000 kroner, sier finansministeren.

(©NTB)